Hajduk u 2020. zabilježio gubitak od 21,77 milijuna kuna

Pali su prihodi od ulaznica i komercijlani prihodi, dok su prihodi od sponzorstava porasli zahvaljujući ranije sklopljenim dugoročnim ugovorima. Dobit od raspolaganja registracijama igrača znatno je manja nego prethodnih godina i iznosi 32,69 mil. kuna

246
HNK Hajduk

Grupa Hajduk, koju čine HNK Hajduk š.d.d. i Naprid Bili d.o.o, u 2020. ostvarila je gubitak od 21,77 milijuna kuna, pokazuje konsolidirani financijski izvještaj za 2020. godinu.

Na poslovanje u prošloj godini znatno je utjecala kriza izazvana pandemijom koronavirusa.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 11. ožujka 2020. globalnu pandemiju, a Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja koja je stupila na snagu 19. ožujka 2020. godine. Mjere još uvijek nisu ukinute i to je znatno utjecalo na poslovanje i funkcioniranje društva, navodi se u komentaru Uprave.

Prihodi od ulaznica su zbog zabrane okupljanja znatno pali u usporedbi s prethodnim razdobljima i planiranim iznosima za 2020. godinu. Osim prihoda od ulaznica u padu su i komercijalni prihodi zbog zatvaranja trgovina, a znatno se osjetio i pad takozvanih Matchday prihoda i ostalih komercijalnih prihoda.

>>Prihodi 5 vodećih nogometnih klubova zbog pandemije pali za 670 mil. eura

Prihodi os sponzorstava su porasli zahvaljujući ranije potpisanim dugoročnim ugovorima koji nisu izravno ovisili o trenutnoj situaciji. Porasli su i prihodi od UEFA-inih nagrada i solidarnih uplata zahvaljujući UEFA-inom Fondu solidarnosti. Prihodi od prava emitiranja ostali su na otprilike istoj razini kao u 2019. godini.

Značajna razlika u odnosu na prethodnu poslovnu godinu vidljiva je na ostalim poslovnim prihodima koji se najvećim dijelom odnose na prihode od otpisa obveza i prihodovanje dugoročnih rezerviranja u iznosu od 5,3 milijuna kuna dok se preostali iznos odnosi na prihode zbog ranijeg raskida ugovora, prihode od naplaćenih vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca i ostalih prihoda.

Poslovni rezultat – gubitak od 57,22 mil. kuna

Poslovni rashodi bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu, dijelom kao rezultat manjih varijabilnih troškova za vrijeme lockdowna, a dijelom kao rezultat kratkoročnih mjera poduzetih u sklopu kriznog upravljanja za vrijeme pandemije. Pad troškova vidljiv je na svim stavkama rashoda, osim na stavci troškovi financiranja što je cijena održavanja tekuće likvidnosti.

Poslovni rezultat (bez raspolaganja registracijama igrača) u 2020. je gubitak u iznosu od 57,22 milijuna kuna, što je za 37,22 milijuna kuna bolji rezultat u usporedbi s prethodnom godinom. U 2019. razlika prihoda i rashoda iz poslovanja pokrila se prihodima od raspolaganja registracijama igrača, što je rezultirala konsolidiranom dobiti od 4,98 milijuna kuna.

Razlika prihoda i rashoda od raspolaganja registracijama igrača, odnosno dobit od raspolaganja registracijama igrača u 2020. znatno je manja nego prethodnih godina i iznosi 32,69 milijuna kuna, što je nedovoljno za pokriće gubitka iz poslovnog rezultata.

Međutim, i pored ostvarenog gubitka za 2020. godinu, financijski položaj Grupe na dan 31. prosinca 2020. je povoljan jer je na taj dan kratkoročna imovina Grupe za 25,45 milijuna kuna veća od kratkoročnih obveza, što znači da je Gripa sposobna podmiriti svoje financijske obveze.

Najveći rizik s kojim se klub suočava i dalje je utjecaj pandemije, posljedično opća recesija i nelikvidnost u hrvatskom gospodarstvu.