HEP-Toplinarstvo ulaže 78,9 mil kuna u obnovu osječkog vrelovoda

Realizacija projekta dovest će do smanjenja gubitaka u distribuciji toplinske energije, a time i do ušteda u proizvodnji toplinske energije u Osijeku i smanjenja emisije ugljičnog dioksida

29

Sa završetkom ogrjevne sezone, HEP-Toplinarstvo započinje s radovima na toplinskom sustavu grada Osijeka kako bi se povećala sigurnosti i pouzdanosti isporuke toplinske energije. Među projektima ističe se projekt “Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO Osijek do toplane Pogona Osijek” kojim se u ovoj i idućoj godini planira revitalizirati 4,4 kilometara postojeće vrelovodne mreže.

Riječ je o kapitalnom projektu u energetskom sustavu Osječko-baranjske županije, koji će stvoriti preduvjete za održivost i okolišnu prihvatljivost energetskog sustava u Osijeku. Ukupna vrijednost projekta je 78,91 milijuna kuna, od čega 46,01 milijuna kuna čine bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dodijeljena u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”. Realizacija projekta dovest će do smanjenja gubitaka u distribuciji toplinske energije, a time i do ušteda u proizvodnji toplinske energije u Osijeku i smanjenja emisije ugljičnog dioksida.

Postojeći spojni vrelovod od Termoelektrane-toplane Osijek do Toplane Pogona Osijek, duljine 4,4 kilometara i promjera 550 milimetara, položen je 1987. godine. S ciljem nastavka uspješnog obavljanja distribucije toplinske energije u gradu Osijeku, a samim time zadovoljenja toplinskih potreba za više od 11.500 krajnjih kupaca priključenih na vrelovodnu mrežu, HEP-Toplinarstvo će zamijeniti postojeći spojni vrelovod novim i modernijim, promjera 800 milimetara. U 2022. godini tako će se zamijeniti 3,8 kilometara vrelovodne mreže, a ostatak tijekom 2023. godine, kada projekt i završava. Na taj način povećat će se sigurnost opskrbe krajnjih kupaca toplinskom energijom te omogućiti daljnji razvoj vrelovodne mreže na području grada Osijeka.