HOK traži ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o PDV-u

Hrvatska obrtnička komora smatra da su izmjenama zakona u neravnopravan položaj dovedeni ugostitelji koji uz usluge posluživanja hrane i pića ne nude smještaj naprema onih koji nude usluge hrane, pića i smještaja

72
Hrvatska obrtnička komora Dragutin Ranogajec
Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrničke komore

Hrvatska obrtnička komora (HOK) predala je Ustavnom sudu Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV).

„Razlog pokretanja postupka ocjene ustavnosti je kršenje ustavnog načela jednakosti stavljanjem u nepovoljan položaj ugostitelja koji uz uslugu posluživanja hrane i pića nemaju i uslugu smještaja, u odnosu na one ugostitelje koji uz uslugu posluživanja hrane i pića pružaju i uslugu smještaja“, tumači Dragutin Ranogajec, predsjednik HOK-a. Time država krši ustavom zajamčen jednakopravni položaj svih poduzetnika na tržištu.

Naime, člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-a ukinuta je odredba kojom je bilo propisano da se PDV na isporuke usluge pripremanja i usluživanje hrane i pića u ugostiteljskim objektima obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13 posto. Time je porezna stopa PDV-a za navedene usluge povećana na 25 posto.

Istovremeno je na snazi ostala odredba prema kojoj se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13 posto na isporuke usluge hrane i pića u sklopu smještaja u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma.

Iz navedenog proizlazi da se usluga prehrane te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića, napitaka, vina i piva kao sastavni dio usluge smještaja u ugostiteljskim objektima obračunava po sniženoj stopi od 13 posto, dok se ta ista usluga bez smještaja obračunava po općoj višoj stopi od 25 posto.

Hrvatska obrtnička komora podsjeća da je smanjenje fiskalne presije jedna od temeljnih postavki Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, čiji je prioritet unaprjeđenje razvoja hrvatskog turizma kroz proaktivnu fiskalnu politiku.

Porezni sustav treba se temeljiti na načelima jednakosti i pravednosti, a da bi se porezno opterećenje smanjilo svi ugostitelji na usluge prodaje hrane i pića trebali bi obračunavati stopu PDV-a od 13 posto, smatra krovna obrtnička udruga.