Holcim u Koromačnu izgradio infrastrukturu za razvoj niskougljičnog cementa

U sklopu projekta Holcim je izgradio zatvoreno skladište mineralnih dodataka i novi transportni sustav za njihovo doziranje što je pretpostavka za proizvodnju dviju novih vrsta cementa manjeg ugljičnog otiska

35
[Izvor: Holcim Hrvatska]

Holcim Hrvatska krajem rujna završava 2,1 milijuna eura vrijedan projekt izgradnje infrastrukture za razvoj cementa s niskim ugljičnim otiskom. Cilj projekta bio je povećanje konkurentnosti uz istovremeno smanjenje emisija CO₂, manju potrošnju električne energije i manje emisije prašine u tvornici cementa u Koromačnu.

U sklopu projekta Holcim je izgradio zatvoreno skladište mineralnih dodataka i novi transportni sustav za njihovo doziranje što je pretpostavka za proizvodnju dviju novih vrsta cementa manjeg ugljičnog otiska. Ovo je jedan u nizu projekata koje Holcim već niz godina provodi kako bi ostvario uvjete za provedbu projekta dekarbonizacije cementa te hvatanja i trajnog skladištenja CO₂.

“Tri hrvatske tvrtke izabrane su za izvođenje radova: GP Krk, Trgometal i Montelektro, s time da je GP Krk istovremeno i dugogodišnji Holcimov kupac cementa. Sve tri su svojom stručnošću i odgovornošću vrhunski odradile posao. Realizacijom ovog projekta i unapređenjem postojeće opreme, Holcimova tvornica u Koromačnu više nema ograničenja u doziranju mineralnih dodataka pri izradi cementa i omogućuje njihovu veću upotrebu(*)“, naglašava direktor tvornice cementa u Koromačnu Nikola Kovačević.

Projekt „Razvoj nove vrste cementa s nižim ugljičnim otiskom“ se financira iz norveške darovnice Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021. u okviru Programa „Business Development and Innovation Croatia“. Za realizaciju projekta dobivena su bespovratna sredstva u iznosu od 445.000 eura. Projekt je započeo 1. listopada 2021., a završava 30. rujna 2023. godine.

Cilj programa „Business Development and Innovation Croatia“ je stvaranja dodane vrijednosti i održivog rasta u hrvatskim tvrtkama. Program doprinosi općem cilju smanjenja ekonomskih nejednakosti financiranjem projekata koji će povećati konkurentnost i profitabilnost hrvatskih tvrtki.

Europska unija potiče dekarbonizaciju Europe do 2050. godine, te će sukladno pratećem zakonodavnom okviru biti potrebno potaknuti brojna ulaganja u tehnologije kojima će se smanjivati emisije CO₂ („ugljični otisak“). Zeleni plan Europske unije predviđa kvalitetnije upravljanje prema hijerarhiji postupanja otpadom, koja potiče korištenje otpada ili nusproizvoda jednog industrijskog procesa u stvaranju i proizvodnji nekog novog proizvoda. To je omogućeno i europskom normom za proizvodnju cementa, koja se primjenjuje i u Hrvatskoj.

Miljan Gutović, direktor Holcim Grupe za Europu zadužen za inovacije prema dekarbonizaciji za cijeli svijet ističe kako bi se masovni prijelaz na održivu gradnju mogao ubrzati prilagodbom standarada, zelenom nabavom i građevinskim propisima. „S obzirom na složenost ove promjene, niti jedna organizacija ne može sama stići do toga. Svi imamo svoju ulogu. Javna tijela mogu razviti građevinske norme i propise kako bi recikliranje materijala postalo obvezno. Vlasnici zgrada također mogu pokrenuti nabavu uz zahtjeve za više recikliranih materijala i manjim ugljičnim otiskom.“

Beton je najpopularniji građevinski materijal na svijetu, a inovacije koje ga čine nisko ugljičnim već pomažu u izgradnji zelenijih gradova. U odnosu na 1990. godinu, Holcim je smanjio ugljični otisak po toni cementa za 35 posto, a s daljnjim ulaganjima imaju velike planove. „Zamislite da je svaka nova zgrada napravljena od 50 posto stare. To znači 50 posto manje materijala iz prirode i manje emisije CO₂. Mi već imamo rješenja kako to učiniti stvarnošću u skoroj budućnosti“, najavljuje Gutović. Naglašava kako je zelena gradnja moguća. „Zeleni beton mijenja pravila igre. Inovacije koje ga čine niskougljičnim već pomažu u izgradnji zelenijih gradova. Gradimo bolje i jednako efikasno, s manje.“ Za Hrvatsku to znači značajno smanjenje emisija CO₂ u građevini kao i čuvanje prirodnih resursa jer se povećava kružno gospodarstvo.

Holcim Hrvatska je s prvim projektima krenuo još 1997. godine. Prije dvije godine prestali su proizvoditi cement s najvećim ugljičnim otiskom, koji se prema normi naziva CEM I. Samo u protekle dvije godine testirali su dvije nove vrste cementa nižeg ugljičnog otiska. Ovom investicijom povećava se udio recikliranih sirovina u cementu.

Finalni Holcimov korak prema dekarbonizaciji je projekt hvatanja i trajnog skladištenja CO₂ pod nazivom “KOdeCO net zero” vrijedan 237 milijuna eura koji je u fazi ugovaranja sufinanciranja putem Inovacijskog fonda Europske unije. To je projekt potpune dekarbonizacije – od poslovnih operacija i rješenja preko procesa izgradnje i zgrada u uporabi do pokretanja kružne gradnje. Projekt stavlja Hrvatsku uz bok velikim industrijskim državama, a njegovom provedbom osigurat će se proizvodnja prvog ugljično neutralnog cement u Hrvatskoj i regiji.