HROTE: Potpore od gotovo 260 mil. eura projektima za proizvodnju zelene energije

Potpore HROTE-a se odnose na vjetroelektrane, sunčane elektrane i hidroelektrane, a natječaj je vrijedan 257,2 milijuna eura

49
HROTE
HROTE Ilustracija: Pixabay

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) objavio je u petak javni poziv za prikupljanje  ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju za dodjelu tržišne premije za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Poziv je objavljen sukladno Programu državnih potpora za sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visoko učinkovite kogeneracije tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom.

Javni poziv će biti otvoren 60 dana od objave na stranicama HROTE-a, a nakon toga će HROTE objaviti Javni natječaj za dodjelu tržišne premije koji će trajati 15 dana i na kojem će nositelj projekta moći podnijeti ponudu pod propisanim uvjetima. Osnovni kriterij za odabir dobitnih ponuda je cijena po MWh proizvedene električne energije. Natječaj je vrijedan 257,2 milijuna eura, a kvota iznosi 607,25 megavata (MW) za vjetroelektrane, sunčane elektrane i hidroelektrane.

Poziv obuhvaća dodjelu tržišne premije za postrojenja instalirane snage veće od 1 MW, s ukupnom kvotom od 417,25 MW (vjetroelektrane 60MW, sunčane elektrane 350 MW i hidroelektrane 7,25 MW), ukupne vrijednosti 153 milijuna eura, te dodjelu tržišne premije za postrojenja instalirane snage 200kW – 1 MW, postrojenja instalirane snage  +200 kW – 6 MW ako su projekti u stopostotnom vlasništvu malih i srednjih poduzeća ili zajednica obnovljive energije, te vjetroelektrane instalirane snage veće od 200 kW do uključivo 18 MW ako su projekti u stopostotnom vlasništvu mikro ili malih poduzeća ili zajednica obnovljive energije, ukupne kvote 190 MW (vjetroelektrane 90MW i sunčane elektrane 100 MW) i ukupne vrijednosti 104,2 milijuna eura.

Na natječaju mogu sudjelovati isključivo nositelji projekata za izgradnju novog proizvodnog postrojenja odnosno proizvodne jedinice koja koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije, sukladno uvjetima utvrđenim Zakonom, Uredbom o poticanju, Uredbom o kvotama i Programom potpora.

Krajnji kupci s vlastitom proizvodnjom i korisnici proizvodnih postrojenja za samoopskrbu nemaju pravo sudjelovanja na Javnom natječaju.

Za pojedino postrojenje ili proizvodnu jedinicu može se dostaviti samo jedna ponuda. Svaki poduzetnik po pojedinom projektu može ostvariti pravo na potporu u ukupnom iznosu do  30 milijuna eura.

U cilju provedbe konkurentnog i nediskriminirajućeg natječajnog postupka kojim se predviđa sudjelovanje dostatnog broja investitora, HROTE za svaku grupu proizvodnih postrojenja mora zaprimi najmanje tri valjane ponude.

Iznos referentne vrijednosti iz ponude nositelja projekta ne smije biti veći od maksimalne referentne vrijednosti definirane za tu grupu proizvodnih postrojenja koja je objavljena u Javnom pozivu. Ako iznos referentne vrijednosti iz ponude nositelja projekta bude veći od definirane maksimalne referentne vrijednosti, dostavljena ponuda će se smatrati nevaljanom i neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj za poticanje projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora zajamčenom otkupnom cijenom bit će raspisan naknadno.