HT: Predložena dividenda kao i lani – 8 kuna po dionici

Dividenda bi prema prijedlogu trebala biti isplaćena 17. svibnja 2021. svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 6. svibnja 2021.

915
Hrvatski telekom dividenda

Uprava i Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma uputili su Glavnoj skupštini Društva prijedlog o raspodjeli neto dobiti iz 2020. godine. Prema prijedlogu dio neto dobiti u iznosu od 641,9 milijuna kuna upotrijebio bi se za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 8,00 kuna po dionici, a preostali dio neto dobiti u iznosu od 61,9 milijuna kuna raspodijelio bi se u zadržanu dobit.

Predložena dividenda od 8 kuna po dionici ista je kao i ona isplaćena u 2020. te predstavlja omjer isplate dividende u odnosu na ostvarenu dobit od 91,2 posto. Hrvatski telekom tako  treću godinu zaredom predlaže povećan omjer isplate.

Glavna skupština planira se sazvati za 23. travnja 2021. Dividenda bi prema prijedlogu trebala biti isplaćena 17. svibnja 2021. svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 6. svibnja 2021.(record date).

Datum od kojega će se trgovati dionicom društva bez prava na isplatu dividende je 5. svibnja 2021. (ex date).

Za 2021. godinu Uprava trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalno 6 kuna po dionici. Uprava će pratiti učinke različitih parametara koji mogu imati utjecaj na kretanje dividende te predložiti konačni iznos.

Novi sustav nagrađivanja menadžera

Nadzorni odbor dao je suglasnost Upravi za izmjene sustava nagrađivanja rukovoditelja i uvođenje Plana dodjele vlastitih HT dionica (PDD) za rukovoditelje ispod razine Uprave.

Plan dodjele vlastitih HT dionica je dobrovoljni instrument kompenzacije na temelju kojega će se rukovoditeljima ponuditi mogućnost izbora dodjele dionica Hrvatskog Telekoma umjesto isplate određenog postotka varijabilnih primanja ostvarenih za prethodnu godinu.

Sudionici plana ostvaruju pravo na bonus dionice u omjeru 7 dodijeljenih dionica naspram 1 bonus dionice, pri čemu sve dionice moraju zadržati u neprekinutom razdoblju od godinu dana od dodjele.

Nadzorni odbor također je donio odluku kojom predlaže Glavnoj skupštini dopunu Politike primitaka za članove Uprave, a koja će biti objavljena zajedno s pozivom za Glavnu skupštinu te će se ovisno o odluci Glavne skupštine pokrenuti Plan dodjele vlastitih dionica i za članove Uprave kao dobrovoljni instrument kompenzacije na temelju kojega će član Uprave imati mogućnost izabrati dodjelu dionica HT-a umjesto isplate određenog postotka kratkoročne stimulacije (STI) ostvarene za prethodnu godinu.

Maksimalan broj dionica koji se može dodijeliti menadžerima prema trenutno važećem Programu otkupa vlastitih dionica je 45.000 dionica.