Ivan Ergović
Ivan Ergović, predsjednik Uprave Nexe d.d. [Izvor: Nexe.hr]

U Nexe grupi troškovi energije i CO2 emisija trenutno čine 35 posto ukupnih troškova i to je jedan od razloga zbog kojeg su Nexeu među prioritetnim ciljevima energetska i zelena tranzicija, rekao je Ivan Ergović, predsjednik Uprave Nexe d.d., u intervjuu za časopis Mineral&Gradnja koji djelomično prenosimo. 

“Energetska tranzicija podrazumijeva niz projekata s ciljem smanjenja energetske ovisnosti naših tvornica, dok zelena tranzicija podrazumijeva smanjenje emisija CO2 za više od 50 posto do 2030. ulaganjem u nova tehnološka rješenja i kroz operativnu izvrsnost. Pri realizaciji ovih projekata oslanjamo se na podršku EU fondova, koje vidimo kao priliku u godini pred nama”, tumači Ergović.

  • Konjunktura u građevinarstvu je vrlo dobra (obujam građevinskih radova u RH je za prvih sedam mjeseci 4,4 posto veći nego u prethodnoj godini). Očekujete li ovakve trendove i u budućem razdoblju ili će ipak doći do stagnacije/pada tržišta uslijed globalnih poremećaja cijena energenata, inflacije, većih kamatnih stopa i slično?

“Još uvijek svjedočimo stabilnoj potražnji nekretnina te ostalih građevinskih projekata, bez obzira na vrlo visoke cijene kvadrata na tržištu. Infrastrukturni i ostali projekti na razini država i lokalnih uprava, projekti financirani sredstvima fondova EU kao i projekti stanogradnje su trenutno stabilni, no ne možemo isključiti usporavanje individualne gradnje uslijed inflacije i rasta troškova života. Primijeti se blagi oprez kod donošenja poslovnih odluka kod investitora, ali je važna i brzina reakcije i prilagodba ovim izazovnim okolnostima.

S obzirom na ambiciozne planove države po pitanju obnove Zagreba i Banije nakon potresa, kao i najavljene infrastrukturne projekte, vjerujem da možemo očekivati nastavak dobrih trendova u građevinarstvu i u 2023. godini.”

  • Održivost poslovanja u aktualnoj situaciji umnogome ovisi o energentima, ali i o emisijama CO2. Sukladno zelenoj tranziciji EU, proizvodni procesi imaju ciljeve značajnog smanjenja ugljičnog otiska, optimalizacije potrošnje energije te iskorištavanja sekundarnih sirovina i resursa. Kako Nexe implementira navedeno u svoje procese? Kakvi su i koliki ekonomski učinci?

“Nexe Grupa je već godinama izuzetno fokusirana na realizaciju projekata s ciljem smanjenja ugljičnog otiska, povećanja energetske učinkovitosti, povećanja udjela korištenja alternativnih goriva i sirovina, odnosno projekata koji pridonose održivom upravljanju resursima. U skladu sa strateškim odrednicama našeg poslovanja, jedan od takvih smjerova ulaganja je i ulaganje u obnovljive izvore energije s ciljem smanjenja energetske ovisnosti NEXE Grupe, čime će se u konačnici utjecati i na smanjenje energetske ovisnosti Republike Hrvatske, što je u aktualnim izazovnim okolnostima koje se ogledaju kroz snažan rast cijena energenata iznimno važno. Zato bih naglasio važnost da zakonski uvjeti i prostorno-planski dokumenti prate realizaciju ovih projekata na način da ubrzaju izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIE te time direktno pridonesu povećanju energetske neovisnosti RH.

Što se tiče naših projekata, ukupna vrijednost projekata EnU i OIE od 2018. do danas iznosi 128,8 milijuna kn (17 milijuna EUR), potpora iznosi 58 milijuna kn (7,7 milijuna EUR).

Primjerice, u Tvornici crijepa u Vinkovcima 2018./2019. realiziran je projekt povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u vrijednosti od 24 milijuna kuna, sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 9,7 milijuna kuna. Radilo se o projektu nadogradnje tunelske peći i rekonstrukcije komornih sušara, a rezultirao je uštedama u energiji, proizvodnjom i korištenjem energije iz obnovljivih izvora, povećanjem učinkovitosti proizvodne linije i smanjenjem emisije CO2. Uz to, Dilj je jedina tvrtka u Hrvatskoj kojoj su odobrena sredstva iz Modernizacijskog fonda za projekt s provedbom na dvije lokacije proizvodnih pogona. Tim projektom želimo povećati energetsku učinkovitost u pogonima Dilj i Našice zamjenom postojeće opreme energetski efikasnijom te povećati korištenje energije iz obnovljivih izvora energije ugradnjom fotonapona instalirane snage od 1.320 kW u pogonu Dilj i fotonapona instalirane snage 990 kW u pogonu Našice. Očekivani su efekti projekta smanjenje potrošnje energije u oba pogona, proizvodnja i korištenje energijom iz OIE-a te smanjenje emisija CO2.

U Dilju je sredinom ove godine dovršen i projekt energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na pogonu Slavonka u vrijednosti 13,3 milijuna kuna, sufinanciran potporom u iznosu od 7,2 milijuna kuna, a rezultirao je izgradnjom sunčane elektrane snage 1,1 MW s proizvodnjom energije za vlastite potrebe.

U našoj tvornici agregata IGMA u Koprivnici, u tijeku je projekt Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE OPA Keter, prijavljen na natječaj OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021. – 2026., u iznosu od 14,5 milijuna kuna. Ovaj projekt rezultirat će povećanjem energetske učinkovitosti, smanjenjem emisija CO2 i korištenjem OIE putem nabave novoga plovnog bagera, postavljanja novog sustava transportera za transport šljunka i postavljanja fotonaponske elektrane na sustavu transportera.

U tvornici cementa NEXE u tijeku je projekt Energetska obnova i OIE, gdje odobreni iznos potpore po sklopljenom ugovoru, na temelju natječaja iz OP-a Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, iznosi 9,9 milijuna kuna. Projekt podrazumijeva niz aktivnosti na objektima tvornice koje će rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, proizvodnjom i korištenjem OIE-om te smanjenjem emisija CO2.

Od 2018. godine u NEXE-u je u pogonu postrojenje za korištenje alternativnih goriva, čime je upotreba fosilnih goriva smanjena 40 posto krajem prošle godine, i to s tendencijom rasta tog udjela u ovoj godini zahvaljujući novim ulaganjima.

Prateći svjetske trendove razvoja cementne industrije i u skladu s naporima za smanjenje ugljičnog otiska, razvili smo novi, niskougljični cement GRAND e+, cement koji u potpunosti odgovara zahtjevima modernoga graditeljstva.

  • Koja je Vaša procjena, koliko se Hrvatska pomakla u smjeru ugradnje ekološki prihvatljivih proizvoda, jesu li investitori i izvođači osviješteni po tom pitanju? Prati li naše tržište trendove održive i zelene gradnje u EU?

“Pomiče se, možda ne tako brzo kao u Europi, no potražnja za konceptom zelene gradnje i u Hrvatskoj se povećala donošenjem europske zakonske regulative koja je Europskim zelenim planom i povezanom uredbom stvorila strateški okvir i zakonsku pretpostavku za pokretanje zelene i digitalne tranzicije, kako u graditeljstvu, tako i u svim ostalim, za zajednicu važnim sektorima. Što se tiče dostupnosti zelenih materijala i tehnologija, oni su u Hrvatskoj već sada na zavidnoj razini.”

  • Kakva je konkurentnost cementne industrije u Hrvatskoj danas? Što će, po Vašem mišljenju, činiti razliku u sljedećih tri do pet godina?

Naša tvornica cementa posluje u uvjetima visoke konkurentnosti, a konkurenti su nam globalne kompanije iz segmenta cementne industrije. Za nas je poslovanje u takvim okolnostima motivirajuće u smislu da kontinuirano unapređujemo sve svoje procese, ulažemo u tehnološki najmodernija proizvodna rješenja i nove proizvode. Obveze koje za našu industriju proizlaze iz EU zelenih politika, već spomenuta snažna konkurencija kao i trenutno vrlo izazovni uvjeti poslovanja ne dopuštaju pasivan pristup, već brzu reakciju i prilagodbu. Upravo takav pristup bit će ključan i činiti razliku na tržištu.

Projekti koje smo na tom planu do sada realizirali, od energetske učinkovitosti, primjene alternativnih goriva i sirovina, OIE, ali i razvoj novih niskougljičnih proizvoda govore da Nexe d.d. uspijeva činiti tu razliku.

  • Kakve su Vaše procjene gospodarskih prilika u ovom sektoru u narednom razdoblju, poglavito u segmentu cementne industrije?

Naše projekcije i očekivanja su stabilni zbog već spomenutih efekata realizacije projekata obnove i projekata sufinanciranih EU sredstvima, te infrastrukturnih i ostalih projekata na razini država, lokalnih uprava i slično. Očekujemo daljnje izazove u obliku kontinuiranog pritiska na rast cijena energije, sirovina, CO2 emisijskih jedinica, no svojim pristupom i brzinom reakcije nekoliko posljednjih godina pokazali smo da Nexe Grupa uspješno savladava i te izazove, iskorištavajući tržišne prilike, zaključio je Ivan Ergović u intervjuu za časopis Mineral&Gradnja.


Cijeli intervju s Ivanom Ergovićem, predsjednikom Uprave Nexe d.d., možete pročitati u časopisu Mineral&Gradnja br. 148 (06/2022).