Ivanić-Grad: Kreću radovi na sustavu odvodnje otpadnih voda

EU projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ vrijedan je 47,5 milijuna eura od čega su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU 25 milijuna eura

68
Ivanić-Grad
Kroz postupak javne nabave za itvođača radova odabrana je zajednica ponuditelja u kojoj su tvrtke Georad i Tigra [Izvor: Georad]

Na području aglomeracije Ivanić-Grad uskoro počinju radovi na rekonstrukciji, sanaciji i poboljšanju postojećeg sustava odvodnje, izgradnji sustava odvodnje i nadogradnji sustava pročišćavanja otpadnih voda. EU projekt “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ vrijedan je 47,5 milijuna eura od čega su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU 25 milijuna eura.

Za dio projekta koji se odnosi na rekonstrukciju i izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda provedena je javna nabava za izvođenje radova. Za izvođača je odabrana zajednica ponuditelja u kojoj su zagrebačke tvrtke Georad d.o.o. i Tigra d.o.o.

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije Tomislav Masten u utorak će potpisati ugovor s predstavnicima izvođača – direktorom tvrtke Georad Josipom Sičajom i direktorom tvrtke Tigra Milanom Penavom. Ugovor je vrijedan 36,44 milijuna eura bez PDV-a.

Predviđena je izgradnja tri kišna preljeva, izgradnja četiri retencijska bazena, rekonstrukcija 2884 metra kolektora i sanacija 2.475 metara kolektora i 59 okana metodom CIPP (“Cure In Place Pipe”) te izgradnja novog sustava odvodnje koji obuhvaća  66.216 metara gravitacijskih kolektora, 4803 metra tlačnih kolektora, 19 crpnih stanica i izgradnju 1769 priprema za kućne priključke.