Borislav Vujović u Upravnom odboru Hrvatske mreže poslovnih anđela

Hrvatska mreža poslovnih anđela – CRANE održala je redovitu izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo za mandatni period od četiri godine. Za predsjednika je ponovo izabran Davorin Štetner

98
Borislav Vujović
Boroslav Vujović, vlasnik i direktor tvrke Opereta nekretnne

Hrvatska mreža poslovnih anđela – CRANE održala je redovitu izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo za mandatni period od četiri godine. Za predsjednika je ponovo izabran Davorin Štetner, a uz Sašu Cvetojevića, Adriana Ježinu i Davora Tremca novo lice u Upravnom odboru je Borislav Vujović, vlasnik i direktor Operete, agencija za posredovanje u prometu nekretninama.

Uz izbor vodstva jednoglasno su prihvaćena i sva izvješća te planovi rada, a za tajnika CRANE-a opet je izabran Vlaho Miloslavić. Skupština koja se održala u Business Clubu 5 u zagrebačkom Sky office-u je zahvalila na angažmanu i dosadašnjim članovima Upravnog odbora Hrvoju Prpiću te Zdravku Novoselu.

Hrvatska mreža poslovnih anđela – CRANE osnovana je 2008. i jedna je od najstarijih europskih udruga poslovnih anđela Europe. Članovi CRANE-a dosad su u hrvatske startupe u 14 godina investirali više od 50 milijuna kuna. U posljednjih 14 godina CRANE je aktivno sudjelovao u kreiranju brojnih politika te strategija kako bi Hrvatska postala boljim mjestom za investitore i poduzetnike.