Marko Badurina dobiva još jedan mandat na čelu Uprave HPB-a

Za članove Uprave Hrvatske poštanske banke Vlada je predložila Antu Mihaljevića, Ivana Soldu, Tadiju Vrdoljaka i Josipa Majhera

269
Marko Badurina
Marko Badurina [Izvor: HPB]

Vlada je na zatvorenome dijelu sjednice održane 24. kolovoza donijela zaključak kojim predlaže Nadzornom odboru Hrvatske poštanske banke d.d. da za predsjednika Uprave ponovo imenuje Marka Badurinu, kojem sadašnji mandat dobiven 2019. istječe 12. rujna ove godine.

Za članove Uprave HPB-a, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, Vlada je predložila Antu Mihaljevića, Ivana Soldu, Tadiju Vrdoljaka i Josipa Majhera.

Predsjednik i članovi uprave HPB-a imenuju se na razdoblje od četiri godine.

Marko Badurina diplomirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na studiju poslovne ekonomije, a 2012. na istom fakultetu završio poslijediplomski studij Financije i bankarstvo, Bankarstvo.

Karijeru je počeo 2007. u Volksbanci u Sektoru riznice kao Junior Fixed Income Dealer, a iste godine postaje Securities Trader. Krajem 2012. preuzima funkciju zamjenika direktora Sektora financijskih tržišta u istoj banci koja početkom 2013. postaje Sberbank.

Od rujna 2017. do prelaska u Hrvatsku poštansku banku bio je savjetnik Uprave Sberbanke zadužen za razvoj i provedbu strategije u segmentima poslovanja na financijskim tržištima, investicijskom bankarstvu i poslovanju s financijskim institucijama te za unaprjeđenje poslovanja svih segmenata banke s institucionalnim i velikim korporativnim klijentima.

Iz Hrvatske poštanske banke (HPB) izvijestili su da će Nadzorni odbor Banke pokrenuti postupak imenovanja novih članova Uprave te Hrvatskoj narodnoj banci uputiti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika i članova uprave kreditne institucije.