Osam kandidata na razgovoru za ravnatelja Fonda za obnovu

Objavljeni su samo inicijali i dob kandidata, a u pozivu na razgovor navedeno je da će kandidati o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava

118
ravnatelj Fonda za obnovu
Ministar Ivan Paladina po službenoj dužnosti je predsjednik Upravnog vijea Fonda za obnovu

Natječaj za ravnatelja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije raspisan je 1. travnja, a prijave su zaprimale u idućih 15 dana. Razgovori s odabranim kandidatima održani su prošlog tjedna, a pozvano je osam kandidata, od kojih se četvero prijavilo i za zamjenika ravnatelja. Ravnatelj Fonda imenuje se na mandat od četiri godine.

Od kandidata se tražilo da imaju završen sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje deset godina radnog iskustva te najmanje pet godina na rukovodećim položajima.

Kandidatima su navedeni samo inicijali te godine rođenja. Osam odabranih je u dobi od 40 do 60 godina.

Upravno vijeće Fonda raspisalo je novi natječaj nakon što je poništen natječaj raspisan u prosincu na koji se javilo troje kandidata, među njima i aktualna v.d. ravnateljica Snežana Penović.

Proces je prekinut nakon uhićenja tadašnjeg ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata. Naime, ministar je po službenoj dužnosti predsjednik Upravnog vijeća Fonda. Novi ministar Ivan Paladina rekao je pak da neće odabrati ravnatelja na temelju toga natječaja, pa je raspisan novi. Možemo samo pretpostaviti da  Paladina nije bio zadovoljan kandidatima.

Na razgovor za mjesto zamjenika ravnatelja Fonda pozvano je sedmero kandidata. Puna imena i prezimena također nisu objavljena, a kandidati su u dobi od 42 do 63 godine.

U pozivu na razgovor navedeno je da će kandidati o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, što znači da bismo do kraja svibnja mogli znati ime osobe koja bi u iduće četiri godine trebala voditi Fond za obnovu.