Snežana Penović potvrđena za ravnateljicu Fonda za obnovu

Penović je na funkciju ravnateljice Fonda izabrana na mandatno razdoblje od četiri godine. Funkciju vršiteljice dužnsoti ravnatelja Fonda za obnovu preuzela je u prosincu 2021., nakon odlaska Damira Vanđelića

119
Snežana Penović

Na sjednici Upravnog vijeća Fonda za obnovu održanoj 13. lipnja donesena je Odluka o izboru i imenovanju ravnateljice Fonda za obnovu. Nakon provedenog javnog natječaja predložena je i jednoglasno potvrđena dosadašnja privremena ravnateljica Snežana Penović.

Penović je na funkciju ravnateljice Fonda izabrana na mandatno razdoblje od četiri godine.

Snežana Penović je diplomirani inženjer građevinarstva, a tijekom posljednjih 20 godina radila je kao viši građevinski inspektor u Splitu, načelnica odjela građevinske inspekcije te obnašala niz dužnosti u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prije toga radila je kao nastavnica matematike i fizike u osnovnoj školi, bila je direktorica tvrtke Genesis inženjering te koordinatorica projekta Eurodom.

U Fond za obnovu došla je u ožujku 2021. te je radila na poslovima u Sektoru za stručne poslove kontrole i praćenja obnove a od prosinca 2021. obavljala je funkciju vršiteljice dužnosti ravnatelja.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Fonda za obnovu objavljen je 6. travnja 2022. godine. U zakonskom roku prijave je podnijelo 13 kandidata od kojih je osam ispunilo formalne uvjete natječaja. Za provođenje natječaja imenovano je posebno stručno povjerenstvo.

Na istoj sjednici Upravno vijeće donijelo je i Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja Fonda za obnovu. Na tu funkciju imenovan je Krešimir Dominis, dosadašnji savjetnik ravnatelja Fonda odnosno direktor službe za praćenje tijeka obnove, izvještavanje i poslovne procese, kontrolu javne nabave iz EU Fonda solidarnosti.

Dominis je magistar ekonomije koji je svoju karijeru gradio u privatnom sektoru u vodećim međunarodnim korporacijama za razvoj nekretnina GTC S.A., Trigranit i Bluehouse Capital Group. U Ministarstvo državne imovine došao je 2018. u Upravu za trgovačka društva gdje radi do 2021. kad prelazi u Fond za obnovu.