Upravno vijeće HANFA-e dobilo još jedan šestogodišnji mandat

Upravno vijeće predvodit će, kao i do sada, predsjednik Ante Žigman, a članovi Upravnog vijeća bit će Jurica Jednačak, Antun Palarić, Tomislav Ridzak te Anamarija Staničić, koja dolazi na mjesto dosadašnje članice Ilijane Jeleč

20
Ante Žigman [Izvor: HANFA]

Sabor Republike Hrvatske prihvatio je prijedlog Vlade te odlučio da će dosadašnje Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nastaviti rad u još jednom šestogodišnjem mandatu. Upravno vijeće predvodit će, kao i do sada, predsjednik Ante Žigman, a članovi Upravnog vijeća bit će Jurica Jednačak, Antun Palarić, Tomislav Ridzak te Anamarija Staničić, koja dolazi na mjesto dosadašnje članice Ilijane Jeleč.

“Hanfa će nastaviti djelovati u javnom interesu s posebnom pažnjom na održavanje financijske stabilnosti i zaštite potrošača. Očekuje nas veliki posao na provedbi klimatske tranzicije u financijskom sektoru, uspostavljanju novog nadzora tržišta kriptoimovine, potpori daljnjem razvoju tržišta kapitala, te održavanju stabilnosti tradicionalnog nebankarskog financijskog sektora. U svrhu postizanja tih ciljeva, nastaviti ćemo jačati međunarodnu suradnju sa nama sličnim regulatorima, a posebno s regulatorima u regiji koji su na europskom putu. U novom mandatu biti ćemo čvrsto predani zadacima koji su nam zacrtani zakonom, s time da ćemo se prilagođavati svijetu oko nas koji se mijenja”, izjavio je povodom imenovanja predsjednik Upravnog vijeća Ante Žigman.

Hanfa je regulatorno i nadzorno tijelo u čiju nadležnost spada širok spektar financijskih nebankarskih usluga, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, preko tržišta osiguranja do investicijskih i mirovinskih fondova, faktoringa i leasinga. Hanfa je zadužena za imovinu financijskog nebankarskog sektora, koja je krajem trećeg kvartala 2023. iznosila 111,2 milijarde eura i činila 29,6 posto imovine ukupnog financijskog sustava Republike Hrvatske.

Ante Žigman

Dr. sc. Ante Žigman predsjednik je Upravnog vijeća Hanfe od veljače 2018., a u prethodnom je razdoblju uvelike intenzivirao međunarodne aktivnosti Hanfe. Od lipnja 2023. član je Upravnog odbora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), a već od prije i na čelu Upravljačkog odbora za rizike i financijsku stabilnost EIOPA-e. Uz to, član je Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja nadzornih tijela u osiguranju (IAIS) kao predstavnik CEET regije (srednje i istočne Europe i Zakavkazja).

Samo neke od ranijih funkcija su bile: pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje, državni tajnik u Ministarstvu financija, potpredsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te član Pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora EU-a (ESDM). Značajan dio karijere proveo je u Hrvatskoj narodnoj banci, odakle je, iz Ureda guvernera, imenovan u Upravno vijeće Hanfe.

Jurica Jednačak

Jurica Jednačak obnašao je od 2013. godine do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hanfe funkciju predsjednika Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1997. do 2000. godine bio je suradnik na Institutu za međunarodne odnose, a od 2001. radio je kao voditelj Odjela za uvrštenje vrijednosnih papira na Zagrebačkoj burzi. U Hrvatskom Telekomu bio je zaposlen od 2003. do 2006. kao pomoćnik direktora Korporativnog sektora riznice, nakon čega prelazi u Direkciju investicijskog bankarstva Zagrebačke banke, gdje je bio voditelj Službe brokerskih poslova za korporativne klijente. Direktor brokerskih poslova u Zagrebačkoj banci postaje 2007. godine, gdje radi do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018. godine.

Antun Palarić

Antun Palarić postao je 2009. sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, nakon čega je karijeru nastavio u Hanfi kao član Upravnog vijeća od 2018. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te položio pravosudni i javnobilježnički ispit. Bio je sudski vježbenik te sudski savjetnik Općinskog suda u Dugom Selu, predsjednik Općinskog suda u Klanjcu.

Od 1992. do 1995. bio je šef Kabineta ministra pravosuđa i uprave te šef Kabineta ministra pravosuđa. Od 1995. radio je kao pomoćnik ministra u Ministarstvu uprave. Od 1999. do 2000. godine bio je ravnatelj Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nakon čega vrši dužnost tajnika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Godine 2004. postaje državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, a 2009. godine sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. Obnašao je i funkciju člana/predsjednika niza državnih povjerenstava i komisija, poput Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, Hrvatskog arhivskog vijeća i dr.

Tomislav Ridzak

Dr. sc. Tomislav Ridzak imenovan je članom Upravnog vijeća Hanfe 2018. godine, a na tu je funkciju došao iz Hrvatske narodne banke s mjesta direktora Direkcije za financijsku stabilnost. Tu je funkciju obnašao od 2012. do 2018., godine, a u HNB-u je bio zaposlen od 2009. Nakon diplomiranja i magistriranja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završio je poslijediplomski studij ekonomije i financija na University of York u Ujedinjenoj Kraljevini, a titulu doktora znanosti stekao na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Karijeru je započeo kao znanstveni novak na Ekonomskom institutu, Zagreb, a od 2003. do 2009. radio je u društvu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. te društvu ICAM d.o.o. kao voditelj upravljanja imovinom, voditelj portfelja te trgovac na tržištu vrijednosnih papira.

Anamarija Staničić

Anamarija Staničić na poziciju članice Upravnog vijeća Hanfe dolazi s funkcije direktorice Sektora za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju, koju je obnašala od početka 2018. do sada. Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu zaposlila se kao pripravnik u Hanfi, u studenom 2006. Nakon toga, s mjesta stručnog suradnika postupno je napredovala, preko mjesta višeg i glavnog savjetnika, do funkcije direktorice Sektora. Na toj je poziciji do sada bila odgovorna za nacionalnu regulativu i regulativu EU-a te međunarodnu suradnju Hanfe.

Između ostalog, Hanfina je predstavnica u više odbora Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) te u radnim skupinama Vijeća EU-a.