Privremeno obustavljen projekt izgradnje spalionice Rebro

Ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba dostavio je Ministarstvu mišljenje da Studija o procjeni utjecaja na okoliš koju je izradila tvrtka Dvokut-Ecro nije u skladu s Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba

57
KBC Zagreb [Foto: Točka na i media]

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je rješenje kojim se obustavlja postupak procjene utjecaja na okoliš spalionice zaraznog medicinskog otpada Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Rješenje je izdano s datumom 15. svibnja, a sedam dana kasnije objavljeno je na internetskim stranicama Ministarstva.

KBC Zagreb planira graditi spalionicu infektivnog otpada u sklopu bolničkog kompleksa na Rebru u kojoj bi se spaljivao zarazni medicinski otpad koji nastaje u svim klinikama i kliničkim zavodima u sastavu KBC-a Zagreb (Božidarevićeva, Gundulićeva, Jordanovac, Rebro, Petrova i Šalata).

Ministarstvo u obrazloženju navodi da rješenje doneseno na temelju mišljenja Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba, koje je Ministarstvu dostavljeno 13. travnja, da Studija o procjeni utjecaja na okoliš koju je izradila tvrtka Dvokut-Ecro iz Zagreba nije u skladu s Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba.

Naime, Zelena akcija zatražila je poništenje Potvrde o usklađenosti zahvata s prostornim planovima od 10. svibnja 2022. izdane od strane Grada Zagreba. Na temelju suglasnosti izdane 2022. sporna Studija puštena je krajem prosinca u javnu raspravu, nakon čega je uslijedio niz prosvjeda građana protiv gradnje spalionice.

Građani ne žele potencijalno opasno postrojenje u blizini svojih domova, park šume te škola i vrtića koje im pohađaju djeca. Peticiju inicijative “Stop spalionici na Rebru” potpisalo je 12.000 Zagrepčana, a podržali su je i aktivisti Zelene akcije.

Gradski ured u odgovoru Ministarstvu navodi da se potvrda odnosi isključivo na izgradnju građevine za gospodarenje zaraznim medicinskim otpadom unutar bolničkog kompleksa KBC Zagreb – Rebro na k.d. 3490/1 k.o. Maksimir, za oporabu zaraznog medicinskog otpada na mjestu nastanka, odnosno za zarazni medicinski otpad koji nastaje isključivo unutar kompleksa KBC Rebro na adresi Kišpatićeva ulica 12, Zagreb, na k.d. 3490/1 k.o. Maksimir, i korištenje njegovih korisnih energetskih svojstava za potrebe tog kompleksa, a Studijom je predviđeno prikupljanje zaraznog medicinskog otpada koji nastaje u svim klinikama i kliničkim zavodima u sastavu KBC-a Zagreb i oporaba prikupljenog medicinskog otpada na lokaciji Rebro u Kišpatićevoj ulici.

Potvrda nadležnog tijela o usklađenosti zahvata s važećim prostornim planom obvezni je sadržaj zahtjeva za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Mišljenje Povjerenstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš ne može se predlagati suprotno važećim prostornim planovima. S obzirom na to da Studija nije u skladu s Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba, pravne pretpostavke za vođenje postupka više ne postoje i Ministarstvo je izdalo rješenje kojim se postupak obustavlja.

Ministarstvo pak u obrazloženju naglašava da je u Povjerenstvo, u skladu s Uredbom, imenovan predstavnik Grada Zagreba. Član povjerenstva koji predstavlja tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužan je iznositi mišljenja izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) jedince samouprave koju predstavlja. Tako je član povjerenstva imenovan ispred Grada Zagreba tijekom postupka bio dužan iznositi mišljenje izvršnog tijela grada Zagreba. Mo, na sjednicama povjerenstva član imenovan kao predstavnik Grada Zagreba nije doveo u pitanje potvrdu izdanu 10. svibnja 2022. godine – glasao je da je Studija cjelovita i stručno utemeljena. Na temelju toga je sporna Studija u prosincu puštena u javnu raspravu.

Protiv rješenja Ministarstva može se pokrenuti upravni spor.

“Mi se nadamo da će Ministarstvo zdravstva i sam nositelj projekta KBC Zagreb uvidjeti da postoje puno održivije i kvalitetnije mogućnosti gospodarenja infektivnim otpadom koje su u primjeni u Europi i svijetu. A ako budu manipulativno raspoloženi, mogu napraviti spalionicu u kojoj će se obrađivati samo zarazni medicinski otpad koji nastaje na samoj lokaciji, u KBC-u Rebro, Kišpatićeva ulica 12. To je ono što bi Gradskim urbanističkim planom bilo dozvoljeno”, rekla je za Radio Sljeme Maris Špero iz  Građanske inicijative “Stop spalionici na Rebru”.

“Neovisno o GUP-u, mi ćemo se i dalje boriti protiv takvih rješenja jer su ona štetna za zajednicu”, poručila je Špero.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da će Grad postupiti u skladu s rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

>>KBC Zagreb: Kako zbrinuti 1.200 tona infektivnog medicinskog otpada