Klimatske promjene najveći rizik za opskrbu energijom i resursima

Korporativni čelnici počinju shvaćati prednosti rješavanja problema klimatskih promjena, uključujući ugled koji će time steći među dionicima, prednosti novih proizvoda i usluga te potencijal ostvarivanja dobiti ulaganjem u okoliš

49
upravljanje energijom
Sustainable energy concept

U 2020. godini poslovni lideri prepoznali su menadžere za energetiku kao sastavni dio poslovanja, a nabava energije postaje sve opsežnija i kompleksnija, potvrdilo je 87 posto ispitanika u Izvješću o napretku na području energetike i održivosti za 2020. koju je objavila korporacija Schneider Electric.

To je uzrokovalo i promijenu pristupa upravljanju energijom u organizacijama: 56 posto ispitanika danas zapošljava osobe educirane u područjima upravljanja energijom. Uz rastući broj različitih izvora energije, financijskih mehanizama i tehnoloških napredaka kojima je potrebno upravljati u sve nestabilnijem okruženju, organizacijama su potrebni stručnjaci koji će ih savjetovati o najboljim praksama i strategijama uštede novca.

Svrha izvješća o napretku na području korporativne energetike i održivosti jest otkriti kako velike organizacije kupuju energiju, upravljaju potražnjom za resursima, koriste podatke, razvijaju, financiraju i provode programe učinkovitosti i dekarbonizacije poduzeća.

Izvješće istražuje je li upravljanje energijom postalo ključan dio integrirane strategije održivosti, raste li upotreba alata za digitalnu obradu podataka i raste li utjecaj klimatskih promjena na opskrbu energijom i resursima.

Temelji se na anketi koja je u suradnji s GreenBiz Research provedena na 265 stručnjaka iz čitavog svijeta odgovornih za energiju i održivost u organizacijama s godišnjim prihodom većim od 250 milijuna dolara.

Izazovi – izbor trenutka nabave i nestabilnost cijena

U izvješću iz 2019. samo 29 posto anketiranih tvrtki navelo je korištenje strateških izvora energije kao glavni način uštede troškova, dok je ove godine 46,5 posto ispitanih navelo izbor trenutka nabave i nestabilnost cijena kao najveći izazov.

O upotrebi obnovljivih izvora energije na lokaciji i izvan nje kao strategiji kupnje kojom će u naredne tri godine upravljati nestabilnošću razmišlja 60 posto anketiranih tvrtki, dok 30 posto ispitanika već koristi obnovljive izvore energije.

Više od 46 posto ispitanika spremno je prihvatiti buduće inovacije u upravljanju energijom.

Da su promjene u upravi najvažniji pokretač prihvaćanja i financiranja novih programa za energiju i održivost smatra 94 posto ispitanika.

“Upravljanje energijom i resursima više se ne svodi samo na plaćanje režija, već je postalo strateški način ublažavanja financijskih i reputacijskih rizika”, tumači Bill Brewer, potpredsjednik Global Energy & Sustainability Services u tvrtki Schneider Electric. “Okruženje se ubrzano razvija i poduzeća koja žele ostati konkurentna moraju primijeniti strategije iz kojih je jasno vidljivo da razumiju budućnost upravljanja energijom.”

Digitalna tehnologija smanjuje kompleksnost

Komplicirano se snalaziti i teško upravljati ogromnom količinom dostupnih podataka o energiji i održivosti. U nekoliko posljednjih godina povećao se broj tvrtki koje ulažu u digitalne tehnologije s ciljem smanjivanja te složenosti, a dvostruko veći broj ispitanika (37 posto) nego prošle godine izjavio je da koriste IoT uređaje poput brojila, senzora i drugih pametnih uređaja.

>>Energetskom sektoru sve važnije inovacije i korisničko iskustvo

>>Tvrtke nisu spremne za ekonomiju nove energije

Ulaganje u spomenute tehnologije ima pozitivan utjecaj na organizacije, a 63 posto ispitanika koji koriste digitalna rješenja izjavilo je da imaju veće povjerenje u svoju spremnost na uvođenje inovacija na području upravljanja resursima.

Istraživanje je pokazalo da se strategije upravljanja energijom i resursima razvijaju na temelju novih podatkovnih tehnologija, a 48 posto ispitanika izjavilo je da svoje programe upravljanja podacima o energiji ili održivosti prilagođava rastu povezanih uređaja dok je 24 posto ispitanika reklo isto za rast umjetne inteligencije.

Iako je 54 posto ispitanika izjavilo da i dalje upravljaju svojim podacima pomoću proračunskih tablica, prednosti ulaganja u digitalna rješenja su jasne.

Klimatske promjene

Tvrtke posvećuju puno više pažnje ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promjenama i globalnom zatopljenju, brzoj dekarbonizaciji i drugim inicijativama povezanim s klimom nego ikada prije. Istraživanje je pokazalo da su ekološki aspekti glavni pokretač korporativnih inicijativa za energiju i održivost (51,5 posto), te da klimatske promjene predstavljaju najveći rizik za opskrbu energijom i resursima (58 posto).

Ljudi na vrhu počinju shvaćati prednosti rješavanja problema klimatskih promjena, uključujući prednost ugleda koju će time steći među dionicima, novih proizvoda i usluga, kao i potencijal ostvarivanja dobiti ulaganjem u okoliš.

Ostale statistike vezane uz klimu pokazuju kako je:

  • javna percepcija pokretački čimbenik održivog ulaganja u energiju, pri čemu ispitanicima na pamet prvi padaju brand / reputacija (50%) i konkurentska prednost (47%),
  • 70 posto ispitanika ove godine izjavilo je da su postavili ciljeve za energiju ili održivost i javno ih objavili, dok ih je u izvješću iz 2019. to izjavilo samo 57 posto,
  • 75 posto ispitanika izjavilo je da su povećali ciljeve, a oni koji su ih povećali sigurniji su da će ih ispuniti,
  • 30 posto odgovornih izvršnih direktora izjavilo je kako se čvrsto slažu da će odgovor njihove tvrtke na klimatske promjene biti koristan za poslovanje.

“Klimatske promjene u centru su pažnje svih globalnih tvrtki”, rekao je anonimni ispitanik. “Dionici od ulagača do potrošača pozorno prate kako organizacije doprinose smanjenju emisije ugljika i obvezuju se na održivo upravljanje energijom. Nužno je da tvrtke počnu razvijati planove u tom smjeru, ako to već nisu učinile.”

Uvidi iz izvješća potječu iz internetske ankete i telefonskih intervjua GreenBiz Researcha. Ispitanici su uključivali 265 svjetskih stručnjaka za energiju i održivost koji nadgledaju nabavu, poslovanje i održivost, od članova odbora do pojedinačnih ispitanika. Anketirane tvrtke predstavljaju 17 grana industrija, a ostvarile su minimalni godišnji prihod od 250 milijuna dolara.