Što donose izmjene i dopune Kolektivnog ugovora u graditeljstvu

U Zakon o javnoj nabavi treba kao obvezni kriterij za ocjenu sposobnosti ponuditelja u postupcima javne nabave uvesti isplatu plaća ugovorenih KUG-om te osigurati uvjete za daljnje poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i motiviranje radnika

99
Kolektivni ugovor u graditeljstvu
Ugovore su potpisali Jasenka Vuksic za SGH te Mirko Habijanec u ime HUP-a [Foto: Jurica Galoic/PIXSELL]

Pregovarački timovi Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH), na čelu s Jasenkom Vukšić, i HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva, predvođen predsjednikom Mirkom Habijancem, uspješno su okončali kolektivne pregovore i u Križevcima u četvrtak su potpisali Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune (KUG). Važeći Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopljen je 2015. godine, a prethodne izmjene i dopune (četvrte i pete) ugovorene su 2022. godine.

Socijalni partneri u građevinskom sektoru, HUP-UPG i SGH, uspješan sektorski socijalni dijalog razvijaju gotovo tri desetljeća i kontinuirano na granskoj razini pregovaraju, sklapaju te noviraju granske kolektivne ugovore od 1996. godine, navodi se u priopćenju.

Primjenu Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i njegovih izmjena i dopuna, radi ostvarenja interesa poslodavaca i radnika, ministar nadležan za rad od 2001. godine redovito proširuje na čitav sektor građevinarstva, što socijalni partneri očekuju i za njegove šeste izmjene i dopune.

U odnosu na postojeći kolektivni ugovor, šestim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo ugovoreno je:

 • povećanja bruto osnovne plaće
  • ovisno o grupi poslova, od 1. rujna 2023. za prvih deset grupa poslova bruto osnovne plaće rastu između 5 i 15 posto
  • dodatno se od 1. ožujka 2024. na osnovnu plaću svake grupe poslova, važeću od 1. rujna 2023., dodaje iznos od po 40 eura
  • plaće XI. grupe (direktori) nisu mijenjane
  • u usporedbi s važećom tarifom, ukupno ugovoreni rast osnovnih plaća u 2023. i 2024. godini se kreće 7 – 21 posto, pri čemu su veći postoci povećanja ugovoreni za građevinske radnike I. do IV. grupe
 • Uvodi se dodatak za rad nedjeljom od 50 posto (sukladno Zakonu o radu)
 • godišnji odmor – za svake 3 godine radnog staža – 1 dan, ukupno trajanje od 5 tjedana produženo za 2 dana
 • prigodne nagrade – regres 300 eura i božićnica 100 eura
 • materijalni troškovi – povećani minimalni iznosi naknada:
  • dnevnice za rad na terenu
  • odvojeni život
  • troškovi putovanja na posao i s posla – za korištenje osobnog vozila
  • prehrana
  • nagrade učenicima na praksi
  • solidarne potpore za dugotrajno bolovanje
  • otpremnina za umirovljenje
 • osim novčanih povećanja, ugovorena je i ovlast SGH za praćenje primjene KUG-a i pravo na traženje podataka vezanih za osnovne plaće od svih poslodavaca na koje se KUG primjenjuje te pravo radnika na pisano informiranje o sklapanju kolektivnog ugovora sukladno zakonu
 • primjena KUG-a obavezna je i za agencijske radnike kad su ustupljeni poslodavcima u građevinarstvu.

Treći je to put u ovim kriznim vremenima, od početka pandemije i ratnih operacija u Ukrajini te rasta cijena građevinskih materijala, da, u cilju održivog razvoja domaćeg građevinskog sektora i zadržavanja radnika, građevinari podižu plaće i druga materijalna prava radnika, ističe se u priopćenju.

“U ovim okolnostima nedostatka radnika, posebno domaćih radnika u građevinskom sektoru, kao predstavnici radnika imamo malo bolju poziciju u pregovorima, intenzivnije se pregovara i u vremenskom pogledu i u pogledu opsega i visine prava. No, kao i uvijek, uspješni pregovori znače postizanje kompromisnih rješenja. Važno je istaći da su HUP-UPG i SGH odgovorni socijalni partneri koji su ponovno postigli konsenzus o najvažnijim pitanjima, a to je povećanje cijena rada, odnosno bruto plaća, kao i nekih materijalnih i drugih prava važnih za radnike u sektoru. Pomaknuli smo zajednička stajališta vezana za poziciju i ulogu sindikata u praćenju primjene KUG-a, što je dobra osnova za daljnje pregovore s Vladom o efikasnijem inspekcijskom nadzoru, ali i dodjeli javnih ovlasti sindikata u području praćenja primjene Kolektivnog ugovora”, rekla je Jasenka Vukšić, predsjednica SGH.

”Ovim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ponovno potvrđujemo odličan dijalog s predstavnicima radnika, a sve s ciljem osiguranja što konkurentnijih radnih uvjeta pa onda i potencijalnog povratka domaćih radnika iz inozemstva. Ključno je nastaviti u tom smjeru, no nužna je aktivnija uloga institucija kroz osiguranje primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u čitavom sektoru s ciljem sprječavanja nelojalne konkurencije i rada na crno, ali i usklađivanja nužnih uvjeta i cijena u procesima javnih nabava. Pri tome veliku važnost ima učinkovita kontrola primjene kolektivnog ugovora od strane Državnog inspektorata”, rekao je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.

“Ovim ugovorom smo otvorili mogućnost za davanje ovlasti Sindikatu da prati primjenu Kolektivnog ugovora, s ciljem da Potvrda sindikata o poštivanju isplate plaća po kolektivnom ugovoru bude dokaz da nema razloga za isključenje ponuditelja u postupcima javne nabave. Uz kontinuirano povećanje plaća, građevinski sektor je u proteklim godinama bio prisiljen amortizirati značajan dio povećanja troškova građevinskih materijala i proizvoda, što nas je financijski iscrpilo i ugrozilo u odnosu na nelojalnu konkurenciju iz drugih zemalja koja agresivno nadire na hrvatsko građevinsko tržište. Zbog toga se kao sektor moramo izboriti da se u dokumentacijama o nabavi propisuje primjena Posebnih uzanci o građenju, kojima se uređuje i jedinična i ukupna cijena te rizik izvođača u slučaju povećanja troškova građenja od 2 odnosno 3 posto”, dodao je Habijanec.

“Od velikog značaja je reforma strukovnog školstva i njegovo povezivanje s gospodarstvom, pri čemu je nužno kurikulume osuvremeniti prema potrebama graditeljstva. Nužno je budućim izmjenama Zakona o javnoj nabavi propisati da kriterij isplate plaća ugovorenih Kolektivnim ugovorom za graditeljstvo bude obvezni kriterij za ocjenu sposobnosti ponuditelja. Traženim regulatornim promjenama želimo nastaviti proces stvaranja sigurnijih i stabilnijih uvjeta poslovanja i zapošljavanja”, poručio je na kraju predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.

Socijalni partneri kontinuirano se zalažu za održiv razvoj domaćeg građevinskog sektora. Upozoravaju da je nužno ujednačavanje uvjeta privređivanja, suzbijanje nelojalne konkurencije i rada na crno putem žurnog proširenja primjene šestih izmjena i dopuna KUG-a na sve poslodavce i radnike u građevinskom sektoru i provođenja učinkovitog institucionalnog nadzora isplate ugovorenih plaća propisanog Zakonom o minimalnoj plaći za sve poslodavce, domaće i strane. Dodatno, zajednički apeliraju na rješavanje aktualnih problema u sektoru od strane izvršne i zakonodavne vlasti, prioritetno priznavanje i isplata razlika u cijeni građevinskih radova nastalih na projektima javne nabave na ime rasta cijena građevinskog materijala, rasta troška rada te ostalih troškova unatrag tri godine.

Naglasili su da je nužno u Zakon o javnoj nabavi uvesti kriterij isplate plaća ugovorenih KUG-om kao obvezni kriterij za ocjenu sposobnosti ponuditelja u postupcima javne nabave te osigurati uvjete za daljnje poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i motiviranje radnika, posebice mladih, na odabir građevinskih zanimanja i ostanak u hrvatskom građevinskom sektoru.