Kreće izrada dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa

Proširenje Praškog pristaništa u Rijeci osigurava preduvjete za realizaciju novog prometnog rješenja u tom dijelu grada, kojim će se gradske i lučke prometnice povezati s državnom cestom DC 403 koja je u izgradnji

56
proširenje Praškog pristaništa
Praško pristanište [Izvor: Povezana Hrvatska]

Lučka uprava Rijeka potpisala je u ponedjeljak s konzorcijem u kojem su tvrtke Rijekaprojekt iz Rijeke i OpusGEO iz Zagreba 2,46 milijuna eura (s PDV-om) vrijedan Ugovor o izradi studijsko-projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa.

Ugovor obuhvaća pripremu sva potrebne tehničke dokumentacije te provedbu administrativnih postupaka potrebnih za ishođenje građevinskih dozvola za izvođenje radova na proširenju Praškog pristaništa: izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš, geodetske i geotehničke istražne radove, izradu Idejnog i glavnog projekta te izradu troškovnika i natječajne dokumentacije za radove na proširenju Praškog pristaništa, na moru između Visinova gata i Bratislavske obale.

Radovi uključuju izgradnju nove obale u dužini od 345 metara koja će povezati kontejnerski terminal Zagreb Deep Sea i Visinov gat te uređenje zaobalja u novo operativno područje od oko 50.000 četvornih metara u zaleđu nove obale.

Proširenjem Praškog pristaništa dobit će se novi višenamjenski terminal u Bazenu Rijeka s dubinom mora uz obalni zid od 20 metara. Izgradnjom i uređenjem novih operativnih površina postići će se maksimalna iskoristivost lučkog područja u ovom dijelu luke i osigurati uvjeti za prekrcaj i skladištenje značajno većih količina raznih vrsta generalnih tereta.

Proširenje Praškog pristaništa osigurava preduvjete za realizaciju novog prometnog rješenja u tom dijelu grada, kojim će se gradske i lučke prometnice povezati s državnom cestom DC 403 koja je u izgradnji.

Novo prometno rješenje uključuje produljenje ulice Riva prema zapadu, izgradnju cestovnog priključka za Praško pristanište i spoj na novu lučku cestu, čime će se preko DC 403 osigurati izravan pristup zapadnom izlazu na Riječku obilaznicu.

Državna cesta 403, koja povezuje Zagrebačku obalu i gradsku obilaznicu, bit će završena tijekom 2023., kao i nova lučka prometnica u zaleđu Praškog pristaništa.

Ove godine završit će se i rekonstrukcije kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i komunalne infrastrukture na Praškom, Budimpeštanskom i Bečkom pristaništu te Visinovom, Orlandovom i De Franceschijevom gatu. Ti radovi se također sufinanciraju iz CEF programa. U Lučkoj upravi Rijeka ističu da je vrijednost aktivnih investicija u riječkom lučkom bazenu iznosi 110,6 milijuna eura.

Druga važna komponenta projekta su lučka skladišta 18, 19, 20, 21 i 22 koja se nalaze u neposrednoj blizini Praškog pristaništa, a upisana su u registar Zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Skladišni kompleks Metropolis (skladišta 18, 19, 20 i 21) će nakon proširenja Praškog pristaništa biti izdvojen iz lučkog područja i postat će javno dostupna industrijska baština slobodna za prenamjenu u razne urbane sadržaje. Skladište 22 obuhvaćeno je koncesijom na kontejnerskom terminalu Zagreb Deep Sea i koncesionar planira u njemu urediti svoje poslovno sjedište.