Krk planira gradnju vidikovca i uređenje nogostupa uz županijsku cestu

Na zapadnom kraju novog nogostupa, na atraktivnoj poziciji, izgradio bi se vidikovac s pogledom na krčku starogradsku jezgru i Portapisanu

21
Krk

Kolegij krčkog gradonačelnika Darija Vasilića prihvatio je arhitektonsko idejno rješenje uređenja zone nogostupa uz županijsku cestu ŽC 5131 u gradu Krku, kojim bi se omogućilo sigurno kretanje pješaka na jednom od najzahtjevnijih te ujedno i najopasnijih poteza, duž dijela Ulice Narodnog preporoda. Zbog konfiguracije terena, oštrog i nepreglednog zavoja, i postojećih, starih objekata, do sada na tom prostoru nije bilo moguće urediti nogostup pa se sigurnost prometa nastojala postići postavljanjem „ležećih policajaca” te horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom.

Idejno rješenje koje su odobrile gradske stručne službe predlaže da se pješački promet riješi postavljanjem konzolne konstrukcije sa zapadne, “vanjske” strane potpornog zida te iznimno frekventne gradske prometnice. Idejnim rješenjem, koje je izradio Ured arhitekture iz Rijeke, razrađeno je i uređenje pješačke površine kojim se predviđa izgradnja tzv. skywalka, kako bi se omogućio kontinuiran i siguran pješački pristup Ulici Narodnog preporoda.

U ravnini županijske ceste uredio bi se nogostup širine oko dva metra. Na zapadnom kraju nogostupa, gdje je previđen spoj s postojećim nogostupom s druge strane ceste (preko pješačkog prelaza županijske ceste) – izgradio bi se vidikovac. Riječ je o atraktivnoj poziciji koju i sada mnogi koriste za uživanje u pogledu na krčku starogradsku jezgru i Portapisanu. Planira se izgradnja pet metara dugog, konzolnog podesta vidikovca te stubišta kojim bi se pješaci spuštali na razinu susjedne zelene površine, budućeg javnog parka.

Na istočnom kraju novi nogostup završavao bi stubištem koje vodi do Ulice krčkih iseljenika.

Gradonačelnik Vasilić rekao je kako prihvaćeno idejno rješenje predstavlja podlogu za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Po dovršetku tog postupka pokrenut će se postupci nužni za ishođenje akta o građenju – građevinske dozvole.

Krčki gradonačelnik dodao je kako bi se stubište kojim se silazi s vidikovca i konzolnog nogostupa moglo iskoristiti kao početak uređene šetnice koja bi se spuštala u zelenu zonu ispod istočnih gradskih zidina, a potom iznova podigla na drugu stranu udoline. Time bi se omogučio i sigurniji pješački pristup krčkoj osnovnoj školi.