Uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u prosincu za 228,7% veće nego u studenom

Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u prosincu su se kretali 0,8 - 3,7 posto, dok su se na godišnjoj razini kretali u rasponu 3,4 - 16,1 posto

39
Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe

U dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u prosincu 2023. uplaćeno je ukupno 42,2 milijuna eura (3,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 228,7 posto više u odnosu na prethodni mjesec. Na godišnjoj razini ukupno je uplaćeno 141,4 milijuna eura, što je za 10,9 mil. eura ili 8,4 posto više nego u prethodnoj godini, nvodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih uskuga u godišnjem pregledu poslovanja sektora financijskih usluga za 2023.

Ukupne isplate iz DMF-ova u prosincu 2023. iznosile su 4 miijuna eura, što je za vjesto tisuća eura (5,01%) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Na godišnjoj razini ukupne isplate iz DMF-ova u cijeloj 2023. iznosile su 47,5 miljuna eura, što je za 53,6 milijuna eura ili 53,0 posto manje nego u prethodnoj godini.

Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga u prosincu činile su 71,2 posto, isplate zbog promjene fonda 20,8 posto, a isplate zbog smrti 8,0 posto ukupnih isplata u prosincu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 800 tisuća eura u obliku jednokratnih isplata, 1,4 milijuna eura putem mirovinskog društva (fonda), a 700 tisuća eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u prosincu se povećala za 69 miljuna eura (5,8 % na mjesečnoj razini, odnosno 19,2 posto na godišnjoj razini) te je iznosila 1,3 miljarde eura.

Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u prosincu su se kretali 0,8 – 3,7 posto, dok su se na godišnjoj razini kretali u rasponu 3,4 – 16,1 posto.

U strukturi ulaganja DMF-ova najveći dio imovine na kraju prosinca 2023. čine obveznice s udjelom od 53,9 posto, zatim dionice s 25,1 posto te investicijski fondovi s 10,0 posto. Udio obveznica u imovini DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,7 p.b., ulaganja u investicijske fondove smanjena su za 0,6 p.b., a ulaganja u dionice za 0,5 p.b. Na godišnjoj razini udio obveznica smanjio se za 0,5 p.b., udio investicijskih fondova za 0,2 p.b., a udio dionica povećao se za 0,9 p.b.

U prosincu 2023. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,9 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,7 posto. Otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi imali su ukupno 394.326 članova, a zatvoreni 48.683 člana.