Godišnji prinosi DMF-ova u lipnju između -10 posto i 9,4 posto

Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u lipnju su se kretali od -1,2 % do 2,5 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -10,0 posto do 9,4 posto. Promatrajući od početka godine, polugodišnji prinosi DMF-ova kretali su se od -10,0 posto do 7,6 posto

23
mirovinski fondovi

Neto imovina dobrovolnjih mirovinskih fondova (DMF) u lipnju se povećala za 23,2 milijuna eura, odnosno za 2,1 posto, te je iznosila 1,13 milijardi eura. Od početka 2023. ukupna neto imovina DMF-ova povećala se za 193,4 milijuna eura odnosno za 14 posto, navodi se u mjesečnom izvješću HANFA-e za lipanj.

Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u lipnju su se kretali od -1,2 % do 2,5 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -10,0 posto do 9,4 posto. Promatrajući od početka godine, polugodišnji prinosi DMF-ova kretali su se od -10,0 posto do 7,6 posto.

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u lipnju 2023. iznosile su 8,5 milijuna eura (0,8% neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je povećanje od 400 tisuća eura u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u lipnju 2023. iznosile su 3,4 milijuna eura, što je za 400 tisuća eura (9,5%) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,9 posto, isplate zbog promjene fonda 20,8 posto, a isplate zbog smrti 6,3 posto ukupnih isplata u lipnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 mil. eura isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 700 tisuća eura u formi jednokratnih isplata, a 600 tisuća eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

U strukturi ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,5% imovine), zatim dionice (25,8 %) te investicijski fondovi (11,9 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica za 0,5 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,6 p.b.

Na kraju lipnja 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,3 posto, čime su spomenuti fondovi brojali 382.965 (ODMF) odnosno 47.818 (ZDMF) članova.