DMF-ovi upravljaju neto imovinom od 1,19 mlrd eura

U strukturi ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,6 % imovine), a slijede dionice (25,7 %) te investicijski fondovi (10,6 %)

14
dobrovojni mirovinski fondovi
[Izvor: Pexels]

Mjesečni nominalni prinosi dobrovoljnih mirovinskih fondova u studenome su se kretali od 0,5 do 3,1 posto, dok su prinosi na godišnjoj razini između 1,0 i 12,6 posto. Neto imovina DMF-ova u studenome se povećala za 32,2 milijuna eura, odnosno za 2,8 posto na mjesečnoj razini, te je iznosila 1,19 milijardi eura, navodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u mjesečnom izvješću za studeni 2023.

>>Kako “podebljati” dobrovoljnu mirovinsku štednju

U strukturi ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,6 % imovine), a slijede dionice (25,7 %) te investicijski fondovi (10,6 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,1 p.b., udio dionica povećao se za 0,1 p.b., kao i udio ulaganja u investicijske fondove koji se povećao za 0,9 p.b.

Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u studenome 2023. iznosile su 12,9 milijuna eura (1,1 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je povećanje od 44,4 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u studenome 2023. iznosile su 3,8 milijuna eura, što je za sto tisuća eura (2,7 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 73,1 posto, isplate zbog promjene fonda 21,6 posto, a isplate zbog smrti 5,3 posto ukupnih isplata u studenome. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja putem mirovinskog društva (fonda) isplaćeno je 1,2 milijuna eura, 900 tisuća eura isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, a 700 tisuća eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Na kraju studenoga 2023. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,7 posto, čime su spomenuti fondovi imali 390.674 (ODMF) odnosno 48.330 (ZDMF) članova.

Ako ove godine još niste izvršili uplatu u dobrovoljne mirovinske fondove, ili ste uplatiti manje od 663,61 eura, do kraja godine imate vremena da doplatite iznos i ostvarite pravo na maksimalne državne poticaje. Pri tome imajte na umu da su 30. i 31. prosinca subota i nedjelja, kako bi uplata bila proknjižena na vrijeme, u ovoj kalendarskoj godini.