Nove e-Usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Novom e-Uslugom Prijavno-odjavni podaci obveznici, poslodavci (pravne i fizičke osobe) mogu elektroničkim putem podnijeti zahtjev za prikaz prijavno-odjavnih podataka za svoje radnike

102

Od 9. siječnja 2023. dostupne su dvije nove e-Usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje će korisnicima omogućiti jednostavnije i brže ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

Novom e-Uslugom Prijavno-odjavni podaci obveznici, poslodavci (pravne i fizičke osobe) mogu elektroničkim putem podnijeti zahtjev za prikaz prijavno-odjavnih podataka za svoje radnike. Ova e-Usluga nadogradnja je postojeće usluge elektroničkog poslovanja HZMO Lana, putem koje poslodavci mogu brže i jednostavnije provjeravati podatke o radnicima, evidentirane u matičnoj evidenciji HZMO-a, i to podatke o:

 • datumu početka i prestanka osiguranja za svakog pojedinačnog osiguranika
 • osnovi osiguranja
 • radnom vremenu
 • vrsti ugovora o radu
 • stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi ili razini obrazovanja
 • zanimanju
 • statusu osobe s invaliditetom
 • korištenju mirovine u osiguranju
 • stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

Pomoću preuzetih prijavno-odjavnih podataka omogućena je jednostavnija i brža uspostava e-Prijava u HZMO Lani putem funkcionalnosti za uvoz podataka za veći broj prijava i odjava radnika zbog statusnih promjena ili preseljenja obveznika.

Prenosivi dokument A1

Osim navedene, putem sustava HZMO Lana dostupna je još jedna e-Usluga koja će korisnicima olakšati i ubrzati postupak podnošenja zahtjeva i izdavanja prenosivog dokumenta A1, i to:

 • e-Zahtjev za izdavanje prenosivog dokumenta (potvrde) A1 – izaslanje zaposlenih osoba u EU
 • e-Zahtjev za izdavanje prenosivog dokumenta (potvrde) A1 – izaslanje samozaposlenih osoba u EU
 • e-Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004
 • e-Prijava za izdavanje prenosivog dokumenta (potvrde) A1 za osobe koje rade u dvije ili više država članica EU radi određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje
 • e-Zahtjev za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje za pomorce
 • e-Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 za pomorce.

Prenosivi dokument A1 (tzv. potvrda A1) dokument je koji vrijedi na čitavom području EU-a kao dokaz o zakonodavstvu koje se primjenjuje na osobu te da se doprinosi plaćaju u državi članici koja ga je izdala, kao i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost.

Obveza izdavanja dokumenta A1 propisana je za točno određene situacije (kada osoba obavlja neku djelatnost u drugim državama članicama izvan nadležne države), a uključuje upućene zaposlene i samozaposlene osobe, državne službenike, pomorce (kad se ne primjenjuje pravilo zastave broda), članove letačke i kabinske posade zrakoplova, zaposlene i samozaposlene osobe koje rade u dvije ili više država članica, ugovorno osoblje EU-a i osobe kojima je odobreno odstupanje na temelju članka 16. Uredbe 883/2004.

“Nadogradnjom usluga elektroničkog poslovanja poboljšavamo korisničko iskustvo, jačamo dvosmjernu komunikaciju s poslodavcima (pravnim i fizičkim osobama), omogućujući im brz i moderan način preuzimanja evidencije o prijavno-odjavnim podacima za njihove radnike, kao i jednostavniji i brži postupak podnošenja zahtjeva i izdavanja prenosivog dokumenta A1”, izjavio je ravnatelj HZMO-a Ivan Serdar.

Nove e-Usluge na jednostavan način mogu koristiti postojeći i novi korisnici, ovlaštene osobe obveznika koji su već registrirani ili se prvi put registriraju u elektroničku uslugu e-Prijave HZMO Lana, bez potrebe dolaska na šaltere HZMO-a, a detaljne korisničke upute dostupne su na poveznici.