Obvezni mirovinski fondovi u rujnu izgubili 3,1 mlrd kuna imovine

Na kraju rujna nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -3,7 posto za kategoriju A, -2,8 posto za kategoriju B i -2,1 posto za kategoriju C

77
[Image by Willi Heidelbach from Pixabay]

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova na kraju rujna 2022. iznosila je 129,4 milijardi kuna, što je za 3,1 milijardu kuna (2,3%) manje u odnosu na kraj kolovoza. Na kraju rujna nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -3,7 posto za kategoriju A, -2,8 posto za kategoriju B i -2,1 posto za kategoriju C.

Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -2,9 posto za kategoriju A, -4,0 posto za kategoriju B i -6,1 posto za kategoriju C, a anualizirani1 prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,2 posto za Mirex A, 5,0 posto za Mirex B i 3,3 posto za Mirex C2.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove u rujnu iznosili su 719,6 milijuna kuna (0,5 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca.), odnosno 2,0 posto više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 157 milijuna kuna (0,1 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je 0,5 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Obveznička ulaganja obveznih mirovinskih fondova na kraju rujna 2022. iznosila su 84,4 miliajrdi kuna (65,2% imovine) te se njihov udio povećao za 0,6 postotnih bodova na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini obveznih mirovinskih fondova  na kraju rujna 2022. iznosila je 19,5 posto imovine mirovinskih fondova (25,2 mlrd kuna), što čini smanjenje njihovog udjela za 0,9 postotnih bodova na mjesečnoj razini. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 12,1 posto, a ulaganja u strane dionice 7,4 posto imovine obveznih mirovinskih fondova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,6 milijardi kuna (10,5% imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,2 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u rujnu 4,0 posto imovine, odnosno 5,1 milijardi kuna.

Obvezni mirovinski fondovi imali su na kraju rujna 2022. ukupno 2.160.216 članova, odnosno 9.724 člana (0,45%) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u B kategoriji nalazilo 86,7 posto, u A kategoriji 9,8 posto te u C kategoriji 3,5 posto ukupnog broja članova obveznih mirovinskih fondova. Od ukupno 11.144 novih članova u rujnu njih 10.913 (97,9%) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u rujnu je prestalo članstvo za 1420 osiguranika.