Obvezni mirovinski fondovi u travnju izgubili 718 mil. kn imovine

Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,52 posto za kategoriju A, 1,36 posto za kategoriju B i -3,21 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,00 posto za Mirex A, 5,28 posto za Mirex B i 3,81 posto za Mirex C

186

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju travnja 2022. ukupno 2.125.356 članova, odnosno 2.954 člana (0,14%) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,06 posto, u A kategoriji 7,92 posto, te u C kategoriji 3,01 posto od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4200 novih članova u travnju njih 4035 (96,07%) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u travnju je prestalo članstvo za 1246 osiguranika, objavljeno je u mjesečnom izvješću HANFA-e za travanj.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 670,6 milijuna kuna, odnosno 0,9 posto više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 121,5 milijuna kuna, što je 18,25 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju travnja 2022. iznosila je 131,4 milijarde kuna, što je za 717,8 milijuna kuna manje (0,54%) manje u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju travnja mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -1,30 posto za kategoriju A, -0,88 posto za kategoriju B i -1,18 posto za kategoriju C.

Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,52 posto za kategoriju A, 1,36 posto za kategoriju B i -3,21 posto za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,00 posto za Mirex A, 5,28 posto za Mirex B i 3,81 posto za Mirex C. Podsjećamo, inflacija je u travnju iznosila 9,4 posto.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja iznosila su 84,4 milijardi kuna (64,2% ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 0,80 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u travnju je smanjena za 0,36 p.b. na mjesečnoj razini te su ona iznosila 27,1 milijardi kuna, odnosno 20,65 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,53 posto, a ulaganja u strane dionice 8,11 posto ukupne imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 15,3 milijarde kuna (11,7% imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,19 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 3,4 posto imovine, odnosno 4,4 milijarde kuna.