Hanfa: PBZ CO mora bolje obrazložiti ulaganja u inozemne dionice

Ulaganja u inozemne dionice trebala bi biti potpunije obrazložena i  pojašnjena te odgovarajuće dokumentirana, s detaljnijim internim analizama i navedenim razlozim na temelju kojih su odabrani pojedini izdavatelji

24

PBZ Croatia osiguranje, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovim, prilikom određivanja strategije ulaganja za fondove pod svojim upravljanjem preširoko je  određivalo strategiju ulaganja po klasama i podklasama imovine, zaključila je nakon provedenog redovitog nadzora Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Društvo PBZ Croatia osiguranje ima više od 400 tisuća članova, a imovina obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem iznosi gotovo 23,5 milijardi kuna.

Raspone ciljanih udjela klasa i podklasa imovine treba odrediti dovoljno precizno i specifično kako bi predstavljali osnovu za određenje profila rizičnosti pojedinog fonda, navodi se u Hanfinu rješenju.

Iako je PBZ Croatia osiguranje prilikom donošenja strategije ulaganja za 2020. suzilo raspone ciljanih udjela po klasama i podklasama imovine u odnosu na 2019. godinu, prilikom nadzora uočeno je da su oni još uvijek nisu dovoljno precizno određeni. Stoga je Hanfa naložila Društvu da prilikom određivanja strategije ulaganja za fondove pod svojim upravljanjem utvrdi jasnije i preciznije raspone ciljanih udjela za klase i podklase imovine, pritom vodeći računa da osnovna strategija ulaganja bude u skladu s proklamiranim profilom rizičnosti pojedinog fonda.

Ulaganja u inozemne dionice trebala bi biti potpunije obrazložena i  pojašnjena te odgovarajuće dokumentirana, s detaljnijim internim analizama i navedenim razlozim na temelju kojih su odabrani pojedini izdavatelji. Društvo je uspostavilo mehanizme kontinuiranog praćenja i upozorenja kod pojedinačnih ulaganja kojima provodi i dokumentira postupanja u investicijskom procesu, no potrebno je da ti mehanizmi obuhvate sva relevantna i ključna postupanja, a naročito ona koja su utjecala na donošenje odluke o ulaganju i praćenje pojedinačnih ulaganja, navodi Hanfa.

Društvu je također preporučeno da prilikom donošenja odluka o kupnji jasnije definira ciljeve ulaganja i ostvarivanja ciljeva ulaganja te prilikom donošenja odluke o prodaji pojedine dionice ujednači dokumentiranost ostvarenja/neostvarenja zadanih ciljeva radi ujednačavanja postupanja u praksi i transparentnog praćenja ulaganja i ostvarenja ciljeva ulaganja te da internim aktima propiše postupanje kod definiranja ciljeva ulaganja u dionice.

Što se tiče postupaka rješavanja pritužbi članova, uočeno je da Društvo ima angažiran pristup pritužbama članova, te je u praksi uspostavilo određene afirmativne i kvalitetne mehanizme procesa rješavanja pritužbi članova. Potrebne dorade u tom dijelu odnose se na korekcije internog akta koji uređuje postupanje s pritužbama.