Prosječni godišnji prinosi dobrovoljnih mirovinskih fondova 3 – 5,55 posto

Neto imovina otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova krajem kolovoza iznosila je 7,73 milijarde kuna

53

Članovi Savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici održanoj u četvrtak razmatrali status uvođenja eura u financijskom sektoru, utjecaj aktualnih zakonodavnih aktivnosti na područje nebankarskih financijskih usluga, aktualnosti na tržištu kapitala te stanje na tržištu dobrovoljnih mirovinskih fondova. Hanfa je provela sve potrebne pripreme za uvođenje dvojnog iskazivanja cijena, održala radionice sa subjektima nadzora i druge pripremne radnje. U razdoblju dvojnog iskazivanja cijena Hanfa nije zaprimila nijednu predstavku potrošača ili prijavu nepravilnosti.

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika Hanfe o statusu uvođenja eura u financijskom sektoru, predstavnici Ministarstva financija osvrnuli su se na predstojeće zakonodavne aktivnosti. U području nebankarskih financijskih usluga naglasak je na uređenju zakonodavnog okvira kojim se omogućuje provedba Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana te izmjene Zakona o tržištu kapitala i Zakona o osiguranju. Nadalje, u planu su i izmjene propisa kojim se uređuje obvezno osiguranje u prometu u odnosu na preuzimanje pravne stečevine, prilagodbu implementaciji autonomnih vozila te ostale izmjene radi poboljšanja područja obveznog osiguranja u prometu.

Posebna su tema bile izmjene Zakona o reviziji, kojima je cilj ukloniti prekomjerne regulatorne i administrativne zahtjeve za pristup tržištu usluga revizora. U navedenim se izmjenama predlaže omogućiti kandidatima sa zvanjem prvostupnika i kandidatima s najmanje pet godina iskustva u obavljanju revizije polaganje revizorskog ispita, priznati relevantne ispite i kvalifikacije stečene u RH i na međunarodnoj razini, a još se raspravlja i o drugim temama kao što su imenovanje revizorskog društva i trajanje početnog angažmana.

Tijekom Savjeta najavljeno je i uvođenje T2S namjenskog novčanog računa (T2S DCA) planiranog za 11. rujna 2023. Sve transakcije provedene na Zagrebačkoj burzi morat će se namirivati preko povezanih namjenskih novčanih računa (DCA), i to računa vrijednosnih papira u SKDD-u i DCA računa. Svi transferi između dvaju računa provodit će se u stvarnom vremenu.

Investicijska društva će svoje T2S DCA račune otvarati preko poslovnih banaka, dok će se DCA računi otvarati pri Hrvatskoj narodnoj banci. S obzirom na to da domaće banke nisu dosad pružale mogućnost korištenja DCA računa razgovaralo se o mogućnosti korištenja DCA računa iz inozemstva.

Tom je prilikom predstavljeno i stanje na tržištu dobrovoljnih mirovinskih fondova, jer je prvi takav fond počeo s radom prije 20 godina (u kolovozu 2002.). Neto imovina otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova krajem kolovoza iznosila je 7,73 milijarde kuna, a prosječni godišnji prinosi kretali su se između 3 i 5,55 posto. Naglašena je potreba daljnje edukacije o važnosti dodatne štednje za mirovinu te da mirovinska društva u konkurentnom okruženju ostvaruju dugoročno stabilne prinose za svoje članove, uz zadržavanje minimalnih troškova.

Pored toga, ususret uvođenju eura predstavnicima Savjeta predstavljeni su i modeli usklađivanja određivanja kamatnih krivulja koje se koriste prilikom diskontiranja novčanih tokova obveza iz osiguranja po standardu MSFI 17.

Savjet HANFA-e je savjetodavno tijelo HANFA-e koje se redovito sastaje i daje mišljenja, stručne i znanstvene savjete radi razvoja i unaprjeđenja nadzorne prakse. Čini ga devet članova i to: predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e (po službenoj dužnosti), pet članova koje biraju predstavnici udruga subjekata nadzora pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i tri člana koja imenuje Vlada RH.