U 2021. prosječan prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B 7,37%

Fondovi u najliberalnijoj kategoriji A, u 2021. ostvarili su u 2021. prosječan prinos od 13,52 posto. U najbrojnijoj kategoriji B prosječan prinos iznosi 7,37 posto, a u kategoriji C 0,43 posto

485
prinos mirovinskih fodova
foto: UMFO

Ukupna imovina pod upravljanjem obveznih mirovinskih fondova krajem 2021. godine dosegnula je 133 milijarde kuna i veća je za gotovo 12 posto ili 14 milijardi kuna nego u prethodnoj godini. Mirovinski fondovi su tako od osnivanja do kraja prošle godine svojim članovima zaradili više od 50 milijardi kuna dodane vrijednosti, priopćila je Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima (UMFO).

Fondovi u najliberalnijoj kategoriji A, u 2021. ostvarili su prosječan prinos od 13,52 posto, odnosno 7,78 posto od osnivanja. U najbrojnijoj kategoriji B prosječan prinos iznosi 7,37 posto, a prosječan prinos od osnivanja je 5,51 posto. Za fondove kategorije C prinos u 2021. godini iznosio je 0,43 posto, a od osnivanja 4,48 posto.

Krajem godine OMF-ovi su imali 2.111.192 člana, što je za 53.801 člana više nego krajem 2020. godine. U najbrojnijoj B kategoriji je 1.899.623 članova, dok A kategorija broji 150.266 članova, odnosno gotovo 67 tisuća više nego u prethodnoj 2020. godini. U kategoriji C su na kraju 2021. bila 61.303 člana. Primjetno povećanje članova u kategoriji A je, između ostaloga, rezultat zakonskih promjena ZOMF-a iz 2018. godine, kao i podizanja razine financijske pismenosti.

Struktura portfelja obveznih mirovinskih fondova mijenja se polako sve više diverzificira. Tako je krajem 2020. godine izloženost prema hrvatskim državnim obveznicama bila 63,78 posto, dok je krajem 2021. udio hrvatskih državnih obveznica u portfeljima OMF-ova iznosio 57,65 posto. Drugim riječima, udio obveznica u portfelju smanjen je za 9,61 posto. Udio domaćih dionica u portfeljima OMF-ova je 11,98 posto u odnosu na 2020., kada su bile zastupljene s 10,68 posto. Dionice stranih kompanija u imovini OMF-ova su porasle za 17,68 posto i čine 9,19 posto ukupnog portfelja. Od drugih oblika ulaganja najzastupljenija su ona u inozemne UCITS fondove.

Dobrovoljna mirovinska štednja dosegnula 7,8 mlrd kuna

Posljednjeg dana 2021. godine u sustav dobrovoljne mirovinske štednje ulagalo je ukupno 397.253 građana, a ukupna neto imovina dosegnula je 7,8 milijardi kuna, što je 15,8 posto više nego na kraju 2020. godine. Na kraju 2021. u Republici Hrvatskoj poslovalo je osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova s 351.251 članom te 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova s 46.002 članova.

“Dobrovoljnoj mirovinskoj štednji raste podrška među građanima, pa je tako recentno istraživanje stavova građana pokazalo da bi u dobrovoljnu mirovinsku štednju uložio približno jednak broj građana kao i u nekretnine. U skupini građana s 11 do 20 godina radnog staža više građana želi ulagati u dobrovoljnu mirovinsku štednju nego u nekretnine. Tako njih 30,6 posto kaže da bi štedjeli u trećem mirovinskom stupu, dok bi u istoj skupini njih 27,4 posto uložilo u nekretnine”, navodi se u priopćenju Udruge.

U skupini ispitanika koji imaju do 10 godina staža, 31 posto želi uložiti u nekretnine, a 23,3 posto njih u treći mirovinski stup. S obzirom na to da je riječ o dobnoj skupini koja uglavnom nije riješila stambeno pitanje, podatak da gotovo četvrtina ispitanika prepoznaje treći stup kao kvalitetan oblik štednje pokazuje visoku zainteresiranost za dobrovoljnu mirovinsku štednju. Za usporedbu, svega bi 5,1 posto te dobne skupine uložilo novac u vrijednosne papire, a manje od deset posto bi novac držalo u kući.