MOL u Washingtonu pokrenuo arbitražu protiv Hrvatske

MOL smatra da je oštećen mjerama koje je Vlada RH nametnula tržištu plina 2022. i 2023. godine. Između ostaloga, mjerama je uvedena obveza da INA domaći plin po nižim cijenama od tržišnih prodaje Hrvatskoj elektroprivredi

20
plinovod
Ilustracija: Plinacro

Mađarska naftna kompanija MOL pokrenula je pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu novi spor protiv Hrvatske. Ovoga puta MOL je arbitražu pokrenuo jer smatra da je oštećen mjerama koje je Vlada RH nametnula tržištu plina 2022. i 2023. godine. Između ostaloga, mjerama je uvedena obveza da INA domaći plin po nižim cijenama od tržišnih prodaje Hrvatskoj elektroprivredi (HEP).

“MOL potvrđuje da je pokrenuo arbitražu protiv Republike Hrvatske zbog nadoknade štete proizašle iz mjera koje je Hrvatska nametnula tržištu plina 2022. i 2023. Te su mjere prisilile Inu da domaći plin prodaje za maleni dio poštene tržišne cijene HEP-u, koji je u potpunom državnom vlasništvu”, navodi se u priopćenju MOL-a. Mađarska kompanija poručila je da neće davati dodatne informacije o tom slučaju.

Hrvatska Vlada odgovorila je da su mjere bile privremenog karaktera i usmjerene na sigurnost opskrbe građana plinom u vrijeme energetske krize.

“Vlada je u vrijeme najveće energetske krize poduzimala mjere za sigurnost opskrbe plinom građana, prije svega kućanstava i drugih zaštićenih kupaca, u skladu sa zakonskim odredbama, odlukom Kriznog tima o proglašenju ranog upozorenja vezano uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, na temelju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom”, navodi se u reakciji Vlade.

Vlada također navodi da će u arbitražnom postupku pokazati kako je sve bilo u skladu s propisima.

Mađarski MOL u INA-i ima 49,1 posto dionica, Republika Hrvatska 44,8 posto, a privatni i institucionalni investitori 6,1 posto dionica.