Zagreb dobiva novi bazen i dva obnovljena kultna sportska objekta

U Zagrebu će ove godine početi radovi na jednom novom i dva kultna sportska objekta. Obnovit će se Dom sportova, temeljito rekonstruirati stadion u Kranjčevićevoj i izgraditi bazen u Španskom

5702
Dom sportova | Stadion Kranjčevićeva | bazen Špansko
Stadion u Kranjčevićevoj - vizual [Izvor: Grad Zagreb]

Krajem studenog prošle godine, prilikom predstavljanja proračuna za 2024., zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je i sedam gradskih strateških projekata koji bi tijekom ove godine trebali ući u konkretnu fazu gradnje.

„Nakon dvije i pol godine odgovornog upravljanja, koje je rezultiralo stabilizacijom financija, a to su potvrdile i svjetske kreditne agencije višekratno povećavši kreditne izglede i rejting Grada Zagreba, proračun Grada za 2024. možemo usmjeriti na izgradnju i obnovu čak 7 strateških projekata. To su gradska knjižnica i društveno-kulturni centar Paromlin, bazen Špansko, Dom sportova, stadion Kranjčevićeva, kino Europa, nova tramvajska pruga i prometnica u Sarajevskoj kao i nova tramvajska pruga u Heinzelovoj”, rekao je gradonačelnik Tomašević.

Od tada je prošlo nekoliko mjeseci pa je stručni časopis Mineral&Gradnja istražio u kojoj je fazi realizacija ovih projekata, a za portal točkanai.hr. izdvojili smo tri sportska projekta: Bazen Špansko, Stadion u Kranjčevićevoj i Dom sportova.

Bazen Špansko

Grad Zagreb proveo je natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena Špansko koji će se nalaziti na prostoru nekadašnjeg karting centra. S autorima prvonagrađenog rada na natječaju – zajednicom ponuditelja Njirić plus arhitekti d.o.o. i Studio Ante Murales d.o.o sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije. Građevinska dozvola za izgradnju zatvorenog bazena ishodovana je 19. siječnja 2022. godine te su po ishođenju dozvole izrađeni izvedbeni projekti.

Dana 10. siječnja 2024. godine objavljen je postupak javne nabave za izvođenje radova izgradnje bazena Špansko te je u tijeku priprema dokumentacije za postupak javne nabave za usluge stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu i voditelja projekta. Po ugovaranju navedenih radova i usluga, slijedi uvođenje izvođača u posao. Rok za izvođenje radova i opremanje je 18 mjeseci, navode iz Grada Zagreba.

Financiranje

Sukladno ishođenoj građevinskoj dozvoli, planira se izgradnja zatvorenog bazena s pratećim sadržajima (sportsko-rekreacijski bazen, mali edukacijsko-rehabilitacijski bazen, sauna, fitness i mala korektivna dvorana te tribine za 300 gledatelja). Građevina će imati jednu podzemnu i dvije nadzemne etaže, a građevinska površina zgrade će biti oko 5.900 m2. Potrebe parkiranja bazena bit će riješene u okolnim ulicama.

Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2024. za izradu projektne dokumentacije, građenje i opremanje zatvorenog bazena Špansko predviđeno je 6 milijuna eura.

U ožujku 2023. Grad Zagreb prijavio je projekt „Izgradnja javne turističke infrastrukture – Kupalište Špansko” na Poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 3, NPOO. C1.6.R1-I1.01. Ako se ne ostvari financiranje izgradnje i opremanja bazena Špansko putem navedenog Poziva, potrebna financijska sredstva bit će osigurana u proračunu Grada Zagreba u narednom razdoblju, poručuju iz Grada.

Stadion Kranjčevićeva

Nogometni stadion Zagreb nalazi se u Kranjčevićevoj ulici, na Trešnjevci. Gradnja stadiona počela je 1910-ih godina za potrebe Sportskog društva Concordia, a završena je 1921. godine. Nakon drugog svjetskog rata upravljanje stadionom preuzima Sportsko društvo Zagreb. Danas domaće utakmice na ovom stadionu igraju NK Lokomotiva i NK Rudeš. Oko travnatog nogometnog igrališta izgrađena je 1955. betonska biciklistička staza prema projektu zagrebačkog inženjera Milana Zrinjskog. Stadion je i dva puta gorio: u proljeće 1946. izgorjele su prve drvene tribine, a 1978. izgorjele su drvene tribine prenesene nakon 1946. s igrališta HAŠK-a.

Cilj rekonstrukcije nogometnog stadiona u Kranjčevićevoj ulici je osigurati uvjete za neophodno funkcionalno i oblikovno poboljšanje građevine, kako bi zadovoljila uvjete za klasifikaciju sportske građevine kao UEFA-ina stadiona 4. kategorije. Rekonstrukcija se planira na postojećoj građevinskoj čestici ukupne površine 37.509 m2.

Novi koncept

Pristup građevinskoj čestici, kako prometni, tako i pješački, izveden je neposredno preko javne prometne površine, ulice Silvija Strahimira Kranjčevića. Ulaz u glavnu građevinu stadiona je predviđen preko interne prometnice i pješačkog nogostupa sa zapadne strane. Ulazi i pristupi za posjetitelje stadiona su izvedeni preko dva ulaza iz Kranjčevićeve ulice, zapadnog i istočnog, ovisno kojoj se tribini pristupa.

Novom koncepcijom i organizacijom prostora od svih navedenih građevina zadržat će se samo zapadna tribina i tri zatvorene građevine ispod nje, nogometno igralište i parkirališni prostor, a sve ostale građevine koje neće biti obuhvaćene projektom rekonstrukcije stadiona će se ukloniti.

Trenutačni kapacitet stadiona iznosi 5.350 sjedećih mjesta, a nakon rekonstrukcije kapacitet će iznositi između 9.000 i 12.000 sjedećih mjesta. Uklanjanjem ograde prema javnoj prometnoj površini građevina stadiona se otvara trgom prema gradu i ulici Silvija Strahimira Kranjčevića, nudi ophodnu komunikaciju oko čitavog stadiona te stvara paralelan pojas ozelenjenog parkirališnog prostora koji hibridno može preuzeti ulogu otvorenog sportskog parka kad nije u funkciji ostvarivanja prometa u mirovanju.

Stadion se percipira kao cjelina četiri odvojene građevine – „loggie” orijentirane prema sportskom događaju, dok se prema van predstavlja sa zelenom fasadom – kao vertikalni zeleni vrt, objašnjavaju iz Grada Zagreba.

Vrijednost investicije bit će poznata po izradi glavne i izvedbene dokumentacije. U postupku javne nabave za odabir projektanta pristiglo je pet ponuda. U tijeku je ugovaranje izrade glavnog i izvedbenog projekta s tvrtkom Sirrah projekt d.o.o., sukladno Odluci o odabiru. Ugovor bi trebao biti sklopljen tijekom veljače.

Rok za izradu glavne i izvedbene dokumentacije, sukladno dokumentaciji o nabavi, bit će četiri mjeseca. Po izradi glavnog projekta planira se ishođenje građevinske dozvole te pokretanje otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije stadiona. U ovisnosti o trajanju postupka javne nabave, slijedi sklapanje ugovora izvođačem radova te početak radova. Rok izvođenja radova rekonstrukcije je 15 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

>>Nova prometna regulacija i režim parkiranja zbog radova na Paromlinu

Dom sportova

Dom sportova je smješten na Trešnjevci, na sjeverozapadnom dijelu Trga Krešimira Ćosića i zauzima prostor između Magazinske ulice i Nove ceste. Objekt ima 32.000 m2 korisne površine od čega je 10.000 m2 poslovnog prostora, a 22.000 m2 služi isključivo sportu. Sastoji od osam dvorana od kojih su dvije veće: jedna ima 5000, a druga 3100 sjedišta na fiksnim tribinama.

Gradnja Doma sportova počela je 1964. prema projektu Vladimira Turine, ali realizacija se otegnula. Iako nezavršen, svečano je otvoren 17. lipnja 1972. prijateljskom košarkaškom utakmicom Europe protiv SAD-a. Mala dvorana otvorena je tek 1974. godine.

Dom sportova ugostio je niz velikih međunarodnih sportskih priredbi i natjecanja: Europska prvenstva u umjetničkom klizanju 1974. i 1979., Svjetski gimnastički kup 1982., Univerzijadu 1987, Europsko prvenstvo u košarci 1989. i Europsko prvenstvo u rukometu 1999. U Domu sportova održani su i koncerti niza vrhunskih glazbenika. Između ostalih ugostio je Rolling Stonese, Franka Zappu, Ikea i Tinu Turner, Queen, BB Kinga, Joan Baez, Laurie Anderson…

Rekonstrukcija i sanacija

Rekonstrukcijom i sanacijom Doma sportova obuhvaćeno je uklanjanje postojeće krovne konstrukcije koja ne zadovoljava uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti, ojačanje potrebnih greda i stupova, izvedba nove čelične krovne konstrukcije i novi pokrov. Radovi će se provesti u dvije faze.

Za fazu 1 koja se odnosi na rekonstrukciju krova dvorana 1, 3 i 4 izrađena je projektna dokumentacija na temelju koje je ishođena građevinska dozvola, dok se za fazu 2, koja obuhvaća rekonstrukciju krova dvorane 2, trenutačno izrađuje projektna dokumentacija.

Postupak javne nabave za odabir izvođača radova na rekonstrukciji i sanaciji krova Doma sportova – faza 1 (dvorane 1, 3 i 4) pokrenut je 5. listopada 2023. te je objavljen 11. prosinca 2023. godine. Po provedenom postupku javne nabave za izvođača radova, stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu i voditelja projekta steći će se svi potrebni preduvjeti za početak radova. Rok izvođenja radova (faza I) je 18 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Procijenjena vrijednost radova za fazu 1 je 25 milijuna eura, a radovi će se financirati iz gradskog proračuna.

S radovima na sanaciji krovišta dvorane 2 (faza II) krenut će se nakon završetka izrade projektne dokumentacije, ishođene građevinske dozvole, provedenih svih potrebnih postupaka javne nabave i sklopljenih Ugovora sa svim sudionicima u gradnji.


Cijeli tekst objavljen je u časopisu Mineral&Gradnja br. 155 (01/2024), autor: Tihomir Dokonal. Sva prava pridržana @Mineral&Gradnja