Best in Parking za zemljište za riječki kolodvor ponudio 85,18 mil. kuna

Na natječaj za prodaju zemljišta za izgradnju kompleksa Žabica u Rijeci, koji obuhvaća autobusni kolodvor i garažu, stigla je jedna ponuda. Ponuda znatno premašuje minimalnu traženu cijenu.

69
Gradonačelnik grada Rijeke Marko Filipović

Na natječaj za prodaju zemljišta za izgradnju kompleksa Žabica u Rijeci, koji obuhvaća autobusni kolodvor i garažu, stigla je jedna ponuda i to tvrtke Best in Parking Razvoj u iznosu od 85.175.000 kuna. Ponuda znatno premašuje minimalnu traženu cijenu.

To je 5751,18 kuna po četvornom metru, a minimalna tražena cijena u natječaju iznosila je 4465,9 kuna po četvornom metru. Razlika je gotovo 29 posto.

Vrijednost nekretnine ne određuje samo lokacija u samom centru grada, već i činjenica da će uz Kompleks Žabica proći nova prometnica, koja će povezati cestu D403 s centrom grada.

Zemljište na Žabici, površine 15 tisuća četvornih metara, zajednički prodaju Grad Rijeka i tvrtka Rijeka plus koja je u 100-postotnom gradskom vlasništvu. Na zemljištu se planira izgradnja višenamjenske građevine kompleksa Žabica, koja obuhvaća autobusni terminal, garažu te poslovne i trgovačke sadržaje.

Kompleks Žabica

Projekt je moguće prilagođavati interesu ponuditelja, uz poštivanje određenih uvjeta, pa tako garaža mora imati najmanje 800 parkirnih mjesta, a autobusni kolodvor minimalno 14 perona. Trgovačku namjenu moguće je planirati samo u suterenskoj/prizemnoj etaži, u površini ne većoj od 8000 četvornih metara bruto, dok je poslovnu i uslužnu namjenu moguće planirati na preostalim raspoloživim površinama prema potrebama investitora.

Postojeći objekti na lokaciji će se rušiti, osim dijela skladišta broj 31, koje se, sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci i Detaljnom planu uređenja, zadržava kao industrijska baština.

Tvrtka Best in Parking dio je holdinga sa sjedištem u Austriji koji se bavi upravljanjem garažama i nekretninama u Italiji, Austriji, Hrvatskoj i nekim drugim zemljama, a u Rijeci već upravlja dvjema garažama.

Povjerenstvo je utvrdilo da ponuda sadrži sve potrebne priloge i dokumentaciju, a o njoj će dalje odlučivati u Gradu Rijeci

“Daljnja procedura podrazumijeva da pripremimo odluku za Gradsko vijeće koja obuhvaća daljnje korake. Ako Vijeće prihvati odluku, ovlastit će me da potpišem mugovor i nakon toga slijedi plaćanje ugovorenog iznosa, s naznakom da se 70 posto iznosa mora uplatiti u roku od 30 dana od potpisa ugovora, a preostalih 30 posto nakon što se ishodi građevinska dozvola”, rekao je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.