Građevinarstvo: Poslovni optimizam na najvišoj razini od 2008.

Iako se broj izdanih odobrenja za građenje još uvijek nalazi na oko 20 posto nižim razinama u odnosu na predkriznu 2008., primjetni su znakovi stabilizacije u građevinskom sektoru

48
odobrenja za građenje
Broj izdanih odobrenja za građenje zgrada u travnju na godišnjoj razini manji je za 8,1 posto

Nakon što je u prva tri mjeseca ove godine zabilježen rast broja izdanih odobrenja za građenje (+4,4% u prvom tromjesečju u odnosu na isto razdoblje prošle godine), u travnju je zabilježen pad i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku u travnju je izdano ukupno 751 odobrenje za građenje što u odnosu na ožujak predstavlja pad od 7,5 posto (61 odobrenje manje).

U odnosu na travanj prošle godine broj izdanih odobrenja za građenje je manji za 9,1 posto. Pri tome je, promatrano prema vrstama građevina, većina odobrenja za građenje izdano za gradnju zgrada (84,8%) dok je prema vrstama radova 72,7 posto odobrenja izdano za novogradnju, a 27,3 posto za rekonstrukcije, navode analitičari Raiffeisena u aktualnoj ekonomskoj analizi.

>>Građevinski sektor: Spora digitalizacija guši produktivnost

>>Čelični 3D printani most u Amsterdamu bit će pametan i osjetljiv

Padu broja izdanih odobrenja za građenje i na mjesečnoj i na godišnjoj razini pridonio je manji broj izdanih odobrenja za građenje zgrada i ostalih građevina. Naime, u travnju je broj izdanih odobrenja za građenje zgrada uz mjesečni pad od 5 posto na godišnjoj razini zabilježio pad od 8,1 posto spustivši se na 637 izdanih odobrenja.

Istovremeno, odobrenja za gradnju ostalih građevina koja uključuju ceste, pruge, cjevovode, mostove, brane, sportske terene i sl., a u strukturi izdanih odobrenja za građenje čine udio od 15,2 posto, u travnju bilježe dvoznamenkaste stope pada (-19,2% mjesečno odnosno-14,2% godišnje).

Predviđena vrijednost radova manja za petinu

Zanimljiv je podatak o kretanju predviđene vrijednosti radova koje izdane građevinske dozvole pokrivaju. Naime, u skladu s padom broja izdanih odobrenja za građenje na mjesečnoj i na godišnjoj razini i predviđena vrijednost radova zabilježila je smanjenje. U travnju je iznosila 1,626 milijardi kuna što na godišnjoj razini predstavlja pad od 21,6 posto (promatrano kumulativno u prva četiri mjeseca zabilježen je godišnji pad od 11,4%). Pri tome je pad predviđene vrijednosti radova na godišnjoj razini posljedica niže predviđene vrijednosti izgradnje zgrada i ostalih građevina.

Iako se broj izdanih odobrenja za građenje još uvijek nalazi na oko 20 posto nižim razinama u odnosu na predkriznu 2008. što potvrđuje i udio građevinarstva u BDP-u koji se sa 7,8 posto u 2008. spustio na 4,6 posto u prošloj godini, primjetni su znakovi stabilizacije u građevinskom sektoru.

>>Legalizacija: Država, gradovi, općine i županije uprihodili više od 1,5 mlrd kn

Promotrimo li kumulativno u prva četiri mjeseca raste broj izdanih odobrenja za građenje dok je obujam građevinskih radova u prvom tromjesečju zabilježio godišnji rast od 1,7 posto, prvenstveno uslijed rasta broja odrađenih sati radnika na gradilištima u izgradnji zgrada prilagođenih s faktorom produktivnosti. Na navedeno upućuje i pokazatelj poslovnog optimizma u građevinarstvu koji se u travnju našao na razini od 119,1 što je najviša zabilježena razina od listopada 2008., zaključuju analitičari Raiffeisena.