U 2017. cijene stambenih nekretnina porasle 3,8 posto

Godišnji rast prvenstveno je posljedica rasta cijena postojećih stambenih objekata za 4,6 posto, dok su oni novi nastavili s negativnim godišnjim stopama rasta (-0,1%)

124
cijene stambenih nekretnina

Prema posljednjim podacima DZS-a o kretanju indeksa cijena stambenih nekretnina za posljednje prošlogodišnje tromjesečje zaokružena je statistika za cijelu prošlu godinu čime je potvrđen njihov rast dvije godine za redom, navode analitičari Raiffeisena. Tako je indeks cijena stambenih nekretnina u posljednjem tromjesečju prošle godine zabilježio rast u odnosu na tromjesečje ranije 3,2% dok je na godišnjoj razini rast iznosio 7,6%. Navedena godišnja stopa rasta najviša je od kada su dostupni podaci (2008.). Rast cijena podržan je višim cijenama novih i postojećih stambenih objekata.

U odnosu na prethodno tromjesečje cijene novih stambenih objekata nastavile su s rastom treće tromjesečje za redom (1%) dok su postojeći stambeni objekti bilježili rast cijelu proteklu godinu (3,6% u četvrtom tromjesečju). Promatrano na godišnjoj razini, u odnosu na isto tromjesečje 2017., i novi i postojeći stambeni objekti nastavili su s pozitivnim godišnjim stopama rasta (4,1% odnosno 8,3%) pri čemu su postojeći stambeni objekti nastavili pozitivan niz posljednjih devet tromjesečja, navode analitičari Raiffeisena. Zamjetan rast na godišnjoj razini zabilježen je u Gradu Zagrebu (9,8%) te Jadranu (7,2%) dok je u ostalim dijelovima Hrvatske rast bio nešto skromniji (4,1%).

Snažnije stope rasta u četvrtom tromjesečju prošle godine pridonijele su ukupnom rastu cijena stambenih nekretnina na godišnjoj razini. Naime, u prošloj godini su cijene stambenih nekretnina nakon skromnijeg rasta u 2016. (0,9%) zabilježile godišnji rast od 3,8%. Pri tome je godišnji rast prvenstveno posljedica rasta cijena postojećih stambenih objekata (4,6%) dok su oni novi nastavili s negativnim godišnjim stopama rasta (-0,1%). Rast cijena, promatrano u prosjeku, zabilježen je i u Gradu Zagrebu (4,3%), Jadranu (4,4%) te na ostalim područjima (0,6%).

Blagi oporavak tržišta

Kod analize kretanja cijena stambenih nekretnina važno je napomenuti da tržište nekretnina ostaje visoko segmentirano. Unatoč kumulativnim pokazateljima na pojedinim mikrolokacijama postoje značajne razlike u cijenama. Naime, nekretnine visoke kvalitete gradnje koje se nalaze na privlačnim lokacijama nisu pod značajnijim utjecajem promjena na tržištu. U vrijeme kada su cijene nekretnina u prosjeku bilježile pad, takve nekretnine nisu pratile trend, nego su uglavnom bilježile stagnaciju ili čak blagi rast cijena.

Unatoč rastu cijena stambenih nekretnina u 2017. godini one su i dalje  oko 15 posto niže u odnosu na 2008. Međutim, rast cijena dvije godine za redom može biti dobar indikator početka oporavka, tim više što pozitivne stope rasta bilježe i fizički pokazatelji u građevinskom sektoru, broj izdanih odobrenja za građenje te indeks obujma građevinskih radova.

S obzirom na očekivani nastavak rasta gospodarstva uz pozitivne pomake na tržištu rada, i u ovoj godini možemo očekivati nastavak rasta cijena stambenih nekretnina. S druge strane, snažniji rast cijena odnosno potražnje za nekretninama mogao biti ograničen strahom od rizika koji nosi dugoročno zaduživanje (nesigurnost oko vraćanja preuzetih obveza).

Tekst je objavljen u Privrednom vjesniku od 30. travnja 2018. (br. 4027) u Tlocrtu, posebnom prilogu o nekretninama, uređenju i graditeljstvu koji za Privredni vjesnik priprema tvrtka Točka Na I Media d.o.o.