Euroconstruct: Snažan rast gradnje novih stanova u Europi

Zahvaljujući snažnijem gospodarskom rastu od očekivanog, vrlo snažnom poboljšanju povjerenja potrošača i labavoj monetarnoj politici, potražnja za građevinskim uslugama u Europi raste snažnije od očekivanog

124
Euroconstruct
Izgradnja novih stanova povećana je lani za 8,8 posto, dok se ove godine očekuje rast od 6,8 posto

Oporavak europskog gospodarstva potaknuo je rast građevinskih aktivnosti. U 2016. građevinska proizvodnja povećana je 2,5 posto, što je 0,5 postonih poena više ne više nego što se očekivalo pola godine ranije, navodi u svom izvješću Euroconstruct, europska istraživaćka mreža specijalizirana za analize i prognoze u građevinskom sektoru. Hrvatska nije pokrivena redovnim izvješćima, ali podaci su dostupni kroz partnersku mrežu.

Očekuje se da će ove godine obujam građevinskih radova porasti 2,9 posto, a u 2018. godini 2,4 posto. Zahvaljujući snažnijem gospodarskom rastu od očekivanog, poboljšanju povjerenja potrošača i labavoj monetarnoj politici, potražnja za građevinskim uslugama u Europi raste snažnije nego što se očekivalo. To će rezultirati jačanjem gradnje za 8 posto u razdoblju od 2016. do 2018.

Izgradnja novih stanova povećana je lani za 8,8 posto, dok se ove godine očekuje rast od 6,8 posto. Značajno usporavanje uslijedit će 2018. i 2019. Obnova i održavanje stanova rastu po stabilnoj stopi od oko 1,5 posto godišnje. To će biti prvi sektor u kojem će aktivnost dostići i premašiti pretkriznu razinu, i to već ove godine.

Rast koče uvjeti finaciranja i situacija u javnim financijama

Ne-stambena gradnja u sljedećim će godinama rasti umjereno: u ovoj godini 2,3 posto, sljedeće godine 1,8 posto te 1,2 posto u 2019. Pravi je oporavak gradnje novih objekata počeo kasnije nego u ostalim sektorima – tek prošle godine. U prošloj je godini zabilježen rast od 2,5 posto, za ovu je godinu predviđen rast od 2,8 posto, dok će u 2018. i 2019. on biti manje dinamičan – 1,9 i 1,0 posto.

Stope rasta su jako skromne s obzirom na razmjere gubitaka tijekom krize. Unatoč pozitivnom poticaju koji dolazi od rasta potražnje i relativno visokih korporativnih dobiti, ekspanziju u sektoru još uvijek u mnogim zemljama koče uvjeti financiranja i situacija u javnim financijama.

Podsektori u kojima javno financiranje igra važnu ulogu, poput gradnje obrazovnih građevina, zaostaju za drugim sektorima s prosječnom stopom rasta u razdoblju od 2017. do 2019. od  jedan do 1,4 posto.

Zanimljivo je da se najviša stopa rasta od tri posto u nadolazećim godinama predviđa u sektoru koji također podrazumijeva veliki javni angažman – gradnji zdravstvenih ustanova.

Podsektori u kojima gradnju uglavnom financiraju privatni investitori rast će u nadolazećim godinama po prosječnoj stopi od dva posto godišnje. Obnova i održavanje, s druge strane, oporavit će se po stopi od 1,5 posto svake godine.

Lagani oporavak gradnje infrastrukture

Gradnja infrastrukture, nakon lanjskog pada od 1,8 posto, u 2017. trebala bi zabilježiti rast od dva posto, te po 3,6 posto i u 2018. i 2019. U regiji Zapadne Europe stope rasta će biti niže nego u cijeloj Euroconstruct regiji. U zemljama Srednje i Istočne Europe očekuje se snažniji rast (u prosjeku za 10 posto godišnje), ponajprije zahvaljujući novoj rundi financiranja iz strukturnih fondova Europske unije.

Ubrzanje rasta u 2018. i 2019. godini u usporedbi s tekućom godinom dogodit će se uglavnom zahvaljujući rastu u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. U sljedeće će tri godine najdinamičniji sektor biti cestogradnja koja će rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 5 posto.

Rast u dijelu gradnje infrastrukture olakšat će stanje infrastrukturne mreže, nacionalni i regionalni EU fondovi, gospodarski rast i ciljevi povezani sa zaštitom okoliša.

Snažniji rast u sektoru gradnje infrastrukture također koče proračunske neravnoteže u mnogim zemljama kao i općeniti uvjeti financiranja.

Tekst je objavljen u Privrednom vjesniku od  28. kolovoza 2017. (br. 3993) u Tlocrtu, posebnom prilogu o nekretninama, uređenju i graditeljstvu koji za Privredni vjesnik priprema tvrtka Točka Na I Media d.o.o.