GBC Croatia započinje novi projekt Building Life

Savjeti za zelenu gradnju Europe izradit će deset nacionalnih i europskih smjernica za razvoj politika dekarbonizacije izgrađenog okoliša tijekom cijelog životnog ciklusa zgrada

44
BuildingLife

World GBC (Svjetski savjet za zelenu gradnju) najavio je da pokreće #BuildingLife, projekt koji okuplja deset europskih Savjeta za zelenu gradnju. #BuildingLife projekt potaknut će promjenu u klimatskom djelovanju te usmjeriti javni i privatni sektor na promjenu politika izgrađenog okoliša.

World GBC okupit će predstavnike iz sektora građevine, energetike i zaštite okoliša na Forumu europskih lidera koji će izraditi niz nacionalnih smjernica za dekarbonizaciju utemeljenih na znanosti i industriji.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju, kao nacionalni predstavnik, zajedno s drugih devet savjeta iz zemalja članica EU, putem #BuildingLife kampanje nastoji osvijestiti o važnosti smanjenja emisija ugljičnog dioksida kako bi postigli da Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent.

Uz Hrvatski savjet za zelenu gradnju, nositelji projekta su savjeti iz Finske, Francuske, Njemačke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Španjolske te Ujedinjenog Kraljevstva. Potporu projektu dala su tri istaknuta zastupnika u Europskom parlamentu: Sirpa Pietikäinen (EPP), Maria Spyraki (EPP) i Ciarán Cuffe (Zeleni).

“Usvajanjem pristupa cjeloživotnog ciklusa suočavamo se s klimatskom krizom, usvajamo blagodati prelaska na kružno gospodarstvo i provodimo Europski zeleni plan. No, istovremeno Europska komisija i nacionalne vlade moraju se obvezati na ambiciozne politike za rješavanje utjecaja ukupnog ugljika kao i utjecaja iskorištavanja resursa na naš sektor. Zbog toga podržavam #BuildingLife”, kazala je Sirpa Pietikäinen, zastupnica  Europskog parlamenta iz redova Europske pučke stranke.

“U jeku razarajućih utjecaja klimatskih promjena, konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP26) je pred vratima. Ne možemo postići ciljeve Pariškog sporazuma i klimatski neutralnu Europu ukoliko se tijekom cjeloživotnog ciklusa zgrada ne borimo protiv štetnih na okoliš. U okviru projekta #BuildingLife radit ćemo s vodećim stručnjacima u industriji kao i europskim i nacionalnim političkim akterima kako bismo u potpunosti dekarbonizirali sektor”, dodala je Cristina Gamboa, izvršna direktorica World Building Councila.

Što je #BuildingLife?

#BuildingLife projektom želi se postići integracija djelovanja privatnog sektora i javnih politika neophodnih za suočavanje s utjecajem zgrada na ljudsko zdravlje i okoliš.

Projekt podržavaju Zaklada IKEA i Zaklada Laudes bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu koji premašuje 3 milijuna eura.

Trenutne politike EU i država članica o izgrađenom okolišu odnose se samo na upotrebu energije za vrijeme operativnog korištenja zgrade. #BuildingLife se usredotočuje ne samo na takve emisije, već i na okolišne utjecaje i zagađenje tijekom proizvodnje, transporta, izgradnje te na kraju razgradnje, dekompozicije i zbrinjavanja građevina. Ove emisije koje često nazivamo radni, tj. ugrađeni ugljik (embodied carbon), doprinose s 11 posto svih svjetskih emisija stakleničkih plinova.

Ključno je uhvatiti se u koštac s ukupnim emisijama koje proizlaze iz građevinskog sektora kako bi se dostigli ciljevi Europskog zelenog plana i ostvarila klimatski neutralna Europa do 2050. godine.

“Zaklada IKEA podržava projekt #BuildingLife World GBC-a za postizanje ciljeva smanjenja emisija ugljika tijekom cjeloživotnog vijeka zgrade. Vjerujemo da projekt nudi opipljiv način zaštite planete ciljajući na neto nula emisija u građevinskoj industriji, dok istovremeno razvija zelena stambena rješenja koja će koristiti mnogim ljudima”, poručio je Edgar van de Brug, voditelj programa klimatskog djelovanja Zaklade IKEA

Dean Smolar, izvršni direktor Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, istaknuo je kako treba djelovati sada: “BuildingLife projekt je nužan radi svjetske borbe za dekarbonizaciju i postizanje ciljeva klimatske neutralnosti. Vjerujemo da zajedničkim suočavanjem s pitanjem ostvarenja nultih stopa emisija ugljičnog dioksida, omogućavamo brži gospodarski oporavak i pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi”.

“Naš odgovor na klimatsku krizu test je vjerodostojnosti, humanosti i solidarnosti. Gradovi, regije i njihove energetske agencije vjeruju da Europska unija može postati klimatsko neutralni kontinent, ali samo ambicioznim djelovanjem – zgrade tu moraju biti u prvom planu!”, dodao je dr.sc. Julije Domac, posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za energiju i klimu i ravnatelj REGEA-e.

Što će postići #BuildingLife?

#BuildingLife će ubrzati provedbu Europskog zelenog plana u građevinskom sektoru s vizijom nulte neto stope ugrađenog ugljika u izgrađenom okolišu, izloženom u izvješću WorldGBC-a za 2019. godinu. Projekt će stvoriti put koji će slijediti i ostatak svijeta.

WorldGBC će to postići:

  • Izradom smjernica koje pokazuju kako politike Europske unije mogu usvojiti ciljeve smanjenja emisija ugljika tijekom cjeloživotnog vijeka zgrade
  • Pokretanjem novih ciljeva dekarbonizacije tijekom cjeloživotnog vijeka unutar World GBC-evog Advancing Net Zero
  • Osnivanjem radnih skupina europskih i nacionalnih vlada kako bi se pridonijelo ostvarenju nulte neto stope ugrađenog ugljika u izgrađenom okolišu
  • Podrškom u razvoju baze podataka o građevnim materijalima i njihovom utjecaju na okoliš
  • Pokretanjem kampanje koja poziva nacionalne vlade i Europsku komisiju da podrže hrabre i ambiciozne politike koje se bave smanjenjem emisija tijekom cjeloživotnog ciklusa zgrada.