Građevinarstvo u Gradu Zagrebu u 2017: Rast izdanih građevinskih dozvola

Predviđena vrijednost radova lani je iznosila 3.573.377 kuna, od čega se 2.309.959 kuna odnosi na novogradnju, a 1.263.418 kuna na rekonstrukciju. Vrijednost novih narudžbi građevinskih radova lani je iznosila 5.819.616 kuna ili 8,1 posto više nego u 2016.

200
Građevinarstvo u Gradu Zagrebu u 2017

pripremila Silvija Czeisberger, dipl. ing. arh.,
koordinatorica Odsjeka za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK-Komore Zagreb

Gradu Zagrebu su u 2017. godini izdane ukupno 774 građevinske dozvole, što je 16 posto više nego u 2016. Od njih se 558 dozvola odnosi na zgrade, što je 15,1 posto više nego godinu ranije, a 216 na ostale građevine, što je 18,7 posto više. Od ukupno 774 izdane građevinske dozvole, njih 528 odnosi se na novogradnju, a 246 na rekonstrukciju.

Predviđena je vrijednost radova lani iznosila 3.573.377 kuna (20,5 posto više nego u 2016.), od čega se 3.007.870 kuna (20,9 posto više nego u 2016.) odnosi na zgrade, a 565.507 kuna (18,5 posto više nego u 2016.) na ostale građevine. Od ukupno 3.573.377 kuna predviđene vrijednosti radova, 2.309.959 kuna odnosi se na novogradnju, a 1.263.418 kuna na rekonstrukciju.

Od ukupnog broja stanova u zgradama za koje su izdane građevinske dozvole, koji je u 2017. godini iznosio 3170 stanova, što je 57,2 posto više nego u 2016., najveći se broj odnosi na trosobne (1157), potom na dvosobne (1035), četverosobne (560), jednosobne (217)… Najveći se broj stanova, 3082, odnosi na one u novim zgradama, 57 stanova dobiveno je dogradnjom i nadogradnjom, a 31 prenamjenom nestambenog u stambeni prostor.

Od ukupno 558 izdanih građevinskih dozvola za zgrade, 347 ih se odnosi na nove zgrade, 67 na dogradnju i nadogradnju (40 na stambene, 27 na nestambene zgrade), 144 na prenamjene i ostale rekonstrukcije (109 stambene, 35 nestambene zgrade).

Kod 347 izdanih građevinskih dozvola za nove zgrade, 302 se odnose na stambene zgrade, a 45 na nestambene zgrade, među kojima se njih devet odnosi na uredske zgrade, devet na garaže, šest na zgrade za trgovinu na veliko i malo, četiri na zgrade dječjih vrtića, tri na hotele, tri na industrijske zgrade, dva na zatvorena skladišta, jedan na natkrivena skladišta, jedan na zgrade bolnica i klinika, tri na poljoprivredne gospodarske zgrade te četiri na ostale nestambene zgrade.

>>Zagrebački građevinari još uvijek hvataju zamah

Prosječna bruto plaća 7.458 kuna

Vrijednost novih narudžbi građevinskih radova lani je iznosila 5.819.616 kuna, što je 8,1 posto više nego u 2016. Od toga se 41,6 posto odnosi na zgrade, a 58,4 posto na ostale građevine. Vrijednost obavljenih građevinskih radova iznosila je 6.861.195 kuna. Od toga se 4.469.793 kune odnose na radove ostvarene s vlastitim radnicima (bez vrijednosti radova podizvođača), a 2.391.402 kune na radove ostvarene s podizvođačima. Vrijednost utrošenog materijala iznosila je 1.675.537 kuna.

>>Građevinarstvo: Poslovni optimizam na najvišoj razini od 2008.

>>Legalizacija: Država, gradovi, općine i županije uprihodili više od 1,5 mlrd kn

Od ukupne vrijednosti radova ostvarenih vlastitim radnicima, 2.178.095 kuna odnosi se na zgrade, a 2.291.698 kuna na ostale građevine. Od toga se 653.791 kuna odnosi na stambene, 1.524.304 kune na nestambene zgrade, 1.260.007 kuna na prometnu infrastrukturu, a 1.031.691 kuna na ostale nespomenute građevine.

Prosječna je mjesečna bruto plaća zaposlenih u Gradu Zagrebu lani iznosila 9730 kuna ili 4,2 posto više nego u 2016. U građevinarstvu je ona iznosila 7458 kuna. U djelatnosti gradnje građevina niskogradnje bruto plaća je bila 9202 kune, 6520 kuna u gradnji zgrada, a 6515 kuna u specijaliziranim građevinskim djelatnostima.

Prosječna je mjesečna neto plaća zaposlenih u Gradu Zagrebu lani iznosila 6962 kune, što je 5,9 posto više nego u 2016. U građevinarstvu je ona pak iznosila 5490 kuna. U djelatnosti gradnje građevina niskogradnje neto plaća je bila 6637 kuna, 4864 kune u gradnji zgrada i 4880 kuna u specijaliziranim građevinskim djelatnostima.

Ukupan je broj zaposlenih u pravnim osobama u Gradu  Zagrebu lani bio 3,2 posto manji u odnosu na 2016. godinu, a 4,7 posto manji u graditeljstvu.

Tekst je objavljen u Privrednom vjesniku od 28. svibnja 2018. (br. 4031) u Tlocrtu, posebnom prilogu o nekretninama, uređenju i graditeljstvu koji za Privredni vjesnik priprema tvrtka Točka Na I Media d.o.o.