Krčki karataši i judaši dobit će vlastite dvorane

Budući sportski kompleks za borilačke sportove imat će tri etaže, s ukupnom bruto površinom od 549,8 četvornih metara. Dvorane će se nalaziti u prizemlju i na prvom katu, a u potkrovljuće biti uredi i servisne prostorije

19
kompleks za borilačke sportove Krk
Vizualni prikaz budućeg kompleksa za borilačke sportovr [Izvor: Grad Krk]

Grad Krk dugoročno će se zadužiti kako bi realizirao projekt izgradnje sportskog kompleksa za borilačke sportove.

Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog da Grad kod Erste banke podigne dugoročni kredit u iznosu od 1.061.800 eura.

Gradonačelnik Darijo Vasilić razložio je da je riječ o zaduženju uz fiksnu kamatnu stopu od 3 % godišnje, na rok od 10 godina. Zajam će se vraćati tromjesečno, u 40 rata, a prva rata na naplatu dospijeva 30. rujna 2025. godine. Sukladno zakonu, suglasnost za zaduživanje dala je i Vlade Republike Hrvatske.

Projekt će se realizirati etapno: u jednoj proračunskoj godini financirat će se gradnja objekta, a u drugoj opremanje.

Budući sportski kompleks za borilačke sportove imat će tri etaže, s ukupnom bruto površinom od 549,8 kvadratnih metara.

Prema procjeni projektanta, izgradnja dvorane trebala bi trajati 10 mjeseci, uz dva dodatna mjeseca za ishođenje uporabne dozvole. Objekt će se graditi kao dodatak već postojećoj zgradi u kojoj je smješten krčki područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Zemljište je u vlasništvu Grada Krka te je otprije bilo namijenjeno izgradnji objekta društvene namijene.

Kompleks će koristiti članovi Karate kluba Krk Croatia i Judo kluba Krk koji trenutačno raspoložive krčke dvorane dijele s drugim sportašima. Nove dvorane koristit će samo dva borilačka kluba i to će tehnički i vremenski znatno olakšati organiziranje rada sa svim uzrastima.

Prema idejnom rješenju kompleks će činiti dvije dvorane dimenzija 12 x 12 metara – jedna u prizemlju, a druga na prvom katu. U potkrovlju zgrade bit će uredi i servisne prostorije, sanitarni čvorovi i svlačionice. Dvorane će biti povezane vanjskim stubištem.