(Ne)utemeljeni optimizam građevinara

Untatoč padu broja izdanih odobrenja za građenje, indeks poslovnog optimizma građevinara nalazi se na relativno visokim razinama, sličnim onima kakve su viđane u pretkriznom razdoblju

68
odobrenja za građenje
Snažniji pad ukupnog broja izdanih odobrenja ublažen je većim brojem izdanih odobrenja za gradnju ostalih građevina, poput cesta, pruga, cjevovoda, mostova, brana, sportskih terena...

Prema posljednjim podacima Držanog zavoda za statistiku u prosincu prošle godine izdano je ukupno 804 odobrenja za građenje što predstavlja rast na mjesečnoj te pad na godišnjoj razini. Naime, u odnosu na studeni izdano je 3,1 posto odobrenja više dok je u odnosu na prosinac 2017. njihov broj manji za 2,5 posto.

U prosincu je na godišnjoj razini izdano manje odobrenja za građenje zgrada, a snažniji pad ukupnog broja izdanih odobrenja ublažen je većim brojem izdanih odobrenja za gradnju ostalih građevina, poput cesta, pruga, cjevovoda, mostova, brana, sportskih terena…

Udio odobrenja za gradnju zgrada u ukupnom broju izdanih odobrenja na kraju prosinca iznosio je 78,6 posto, a na godišnjoj razini pao je za 7,5 posto S druge strane, broj izdanih odobrenja za gradnju ostalih građevina porastao je u prošloj godini za 21,1 posto, a udjel u ukupnom broju izdanih odobrenja na kraju godine iznosio je 21,4 posto.

Predviđena vrijednost radova na izgradnji zgrada prema izdanim građevinskim dozvolama na kraju 2018. niža je za 18,6 posto u odnosu na kraj 2017.godine. Predviđena vrijednost radova na ostalim građevinama je gotovo dvostruko veća nego prije godinu dana.

S podacima za prosinac zaokružena je statistika na razini cijele 2018. godine. U prošloj godini šest mjeseci je donijelo pad broja izdanih odobrenja za građenje dok je preostalih šest donijelo rast. Tako je na razini cijele 2018. praktično zabilježena stagnacija broja izdanih građevinskih dozvola. Izdano ih je ukupno 9406, što predstavlja vrlo blagi pad na godišnjoj razini od 0,1 posto.

Pad nakon dvije godine dvoznamenkastog rasta

Tako se nakon dvije godine dvoznamenkastih stopa rasta (26,7% u 2016. te 17,5% u 2017.) ovaj pokazatelj ponovno spustio u negativni teritorij. Prema vrstama građevina 82,9 posto odobrenja odnosi se na izgradnju zgrada, pri čemu je broj odobrenja na godišnjoj razini viši za 0,2 posto, dok su izdana odobrenja za gradnju ostalih građevina s udjelom od 17,1 posto zabilježila godišnji pad od 1,9 posto.

Ako promatramo ukupan broj izdanih odobrenja za građenje u 2018.godini, to su još uvijek razine gotovo za četvrtinu niže (oko 23,5 posto) niže u odnosu na 2008. godinu.

Unatoč padu broja odobrenja predviđena vrijednost radova prema izdanim odobrenjima za građenje u prošloj godini za 28 milijuna kuna odnosno 9,3 posto veće je nego u prethodnoj godini. Ujedno je riječ o najvećoj predviđenoj vrijednosti radova od 2010. godine.

I dok bi se pad broja izdanih odobrenja za građenje mogao negativno odraziti na pokazatelje obujma građevinskih radova u nadolazećim mjesecima, pozitivan doprinos građevinskom sektoru mogao bi doći od investicija u privatnom i javnom sektoru, ali i boljom iskoristivošću sredstava iz EU fondova.

Navedeno potvrđuje i kretanje pokazatelja poslovnog optimizma u građevinarstvu (prema podacima HNB-a) koji se unatoč pogoršanju fizičkih pokazatelja (pad broja izdanih odobrenja za građenje) i dalje nalazi na relativno visokim razinama sličnijim onima kakve su viđane u pretkriznom razdoblju.