Paladina početak radova na obnovi u Zagrebu najavio za početak travnja

"U razdoblju pred nama će se dinamika radova definitivno intenzivirati i moći će se vidjeti ono što građani od nas očekuju, a to je da se gradilišta otvaraju i da se gradnja završava", poručio je ministar Paladina

22
obnova privatnih zgrada
Dogovoreno je da će se predstavnici Grada i Ministarstva sastajati svakog petka, a ministar i gradonačelnik a ministar i gradonačelnik jednom do dva puta mjesečno. [Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine]

U Ministarstvu graditeljstva sastali su se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i ministar Ivan Paladina kako bi razgovarali o obnovi nakon potresa.

Gradonačelnik Tomašević rekao je kako su na sastanku “htjeli strateški definirati neke teme koje bi na operativnoj razini rješavao široki krug ljudi iz različitih gradskih ureda i ministarstva” te da se razgovaralo o dinamici obnove, povlačenju sredstava iz Fonda solidarnosti za obnovu javnih zgrada, o privremenom smještaju građana kojima kreće konstrukcijska obnova te o odlagalištu građevinskog materijala koje bi trebalo biti na lokaciji pored pročistača otpadnih voda.

Nakon sastanka novi ministar najavio je i novi termin početka građevinskih radova na obnovi: “Početkom travnja imat ćemo početak gradnje nekoliko objekata. S druge strane imamo 30 objekata u projektiranju, a u narednim mjesecima će biti raspisani natječaji za izvođenje radova”.

“U razdoblju pred nama će se dinamika radova definitivno intenzivirati i moći će se vidjeti ono što građani od nas očekuju, a to je da se gradilišta otvaraju i da se gradnja završava”, poručio je ministar Paladina.

Gradonačelnik Tomašević  dodao je kako je početak obnove prebačen na travanj zbog problema s javnom nabavom te da se nada kako će se odluke brže donositi i provoditi. Ponovio je da je Grad spreman “posuditi” svoje zaposlenike Fondu za obnovu, kao što je to činio do sada.

“Grad Zagreb je, prema Zakonu o obnovi, za sufinanciranje obnove privatnih zgrada još prošle godine osigurao osamdesetak milijuna kuna koje gotovo uopće nisu potrošene. Ove godine smo optimistični pa smo za obnovu privatnih zgrada osigurali 160 milijuna kuna. Osamdeset posto sufinancira država, dvadeset posto Grad Zagreb. Takva je financijska situacija, a mi smo optimisti i nadamo se da će obnova konačno krenuti”, rekao je Tomašević.

Dogovoreno je da će se predstavnici Grada i Ministarstva sastajati svakog petka, a ministar i gradonačelnik a ministar i gradonačelnik jednom do dva puta mjesečno.

Ministar Paladina rekao je kako je sastanak bio konkretan i u konstruktivnom ozračju: “Cilj je da na svakom od sljedećih sastanaka jedan dio tema o kojima su raspravljali više ne bude tema, nego riješena prepreka”.

Dodao je kako će konkretne promjene prezentirati sredinom travnja. Trenutno se fokusirao na rješavanje pojedinačna pitanja vezanih uz javnu nabavu i dinamiku određenih postupaka. Najavio je da razmišlja o tehničkoj pomoći javnim ustanovama koje kasne s realizacijom obnove koja se financira iz Fonda solidarnosti.