Potpisan ugovor za gradnju POS stanova u Bujama

Financiranje izgradnje bit će podijeljeno između državnog proračuna i kupaca. Maksimalna cijena je 1.489,50 eura po kvadratu, s mogućnošću promjene, ovisno o tržišnim uvjetima. Gradit će se najmanje šest stanova, no konačan broj ovisi o listi prvenstva

30
POS Buje
[Izvor: Grad Buje]

Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin i direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Dragan Hristov potpisali su predugovor i ugovor vezan uz izgradnju POS stanova u Sunčanoj ulici kod “javne vage”, u blizini predškolskih i školskih ustanova. Dokumenti obuhvaćaju prava i obveze za izgradnju građevine prema programu društveno poticane stanogradnje te prijenos vlasništva zemljišta za izgradnju.

APN će preuzeti pripremne radnje za izgradnju: izradu geodetskih podloga, geotehnička istraživanja, izradu geomehaničkog elaborata i projektne dokumentacije s katalogom stanova. Grad Buje pak na sebe preuzima uređenje građevinskog zemljišta, priključke na infrastrukturu, komunalni doprinos te pristupne ceste i javnu rasvjetu.

Financiranje izgradnje bit će podijeljeno između državnog proračuna i kupaca. Maksimalna cijena je 1.489,50 eura po kvadratu, s mogućnošću promjene, ovisno o tržišnim uvjetima. Broj stanova ovisit će o listi reda prvenstva. Bit će ih najmanje šest, no zbog velikog interesa izvjesno je da će ih biti više.

Prije useljenja potrebno je završiti niz koraka: izradu projektnog zadatka, dobivanje građevinske dozvole, izbor izvođača radova, izgradnja, prezentacija projekta kupcima i potpisivanje predugovora o kupoprodaji. Očekuje se da bi useljenje moglo uslijediti unutar dvije godine ako sve bude teklo prema planu.