Predstavljen prvi prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih u potresu

Prilkom obnove višestambenih zgrada u privatnom vlasništvu, država bi prema prijedlogu platila sanaciju konstrukcijskog dijela zgrade - dimnjaka, krovišta, popucalog zida, stropa. Sami vlasnici snosili bi troškove unutarnjeg uređenja

422
zakon o obnovi zgrada oštečenih u potresu

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar predstavio je prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Zagreba i okolice. Primijenio bi se sličan model kao u obnovi Županjske Posavine nakon poplave, a predloženi zakon trebao bi suspendirati zakone o javnoj nabavi i gradnji.

Naime, kako bi se ubrzao proces obnove, izvođači radova i dobavljači materijala birat će se javnim pozivom, a ne javnim natječajima. Tako će se izbjeći dugotrajni žalbeni postupci koji bi usporili obnovu.

Ključno je napraviti bolju statiku koja će omogućiti da zgrade izdrže potencijalno jače potrese od ovog posljednjeg koji je zadesio Zagreb. Brzina je važna, ali obnova mora biti provedena prema pravilima struke, poručuje ministar Štromar.

>>Grad Zagreb objavio javni poziv za prijavu štete na imovini

Prijavljena oštečenja na više od 28000 zgrada

Oštećene zgrade i kuće grupirat će se u tri kategorije: obiteljske kuće, višestambene zgrade i zgrade javne namjene.

Pravo na obnovu imali bi svi kojima su nekretnine oštećene ili uništene, ali država će u potpunosti, izvana i iznutra, obnoviti samo škole, bolnice, vrtiće i ostale javne ustanove.

Kada je riječ o višestambenim zgradama u privatnom vlasništvu, država će platiti sanaciju konstrukcijskog dijela zgrade – dimnjaka, krovišta, popucalog zida, stropa. Sami vlasnici snosit će troškove unutarnjeg uređenja, kao što je postavljanje novih parketa, pločica, ličenje zidova i slično.

Štromar je istaknuo kako je važno osigurati zamjensku nekretninu svima onima koji imaju obiteljske kuće za koje je struka procijenila da ih treba srušiti.

No. vlasnici zgrada koje će se morati rušiti neće dobiti stanove u vlasništvo nego u najam. Oni, naime, ostaju vlasnici zemljišta na kojem je srušena zgrada pa će se dijelom moći namiriti prodajom tog zemljišta.

>>Poziv građevinskim tvrtkama da se uključe u sanaciju stanova

Portal e-obnova

Prijavljena su oštećenja na više od 28 tisuća zgrada. Pregledana ih je petina, a 1900 zgrada ocijenjeno je neupotrebljivima.

Zakon će se donijeti po hitnom postupku, najavio je ministar Štromar.

Bit će pokrenut i portal e-obnova na kojem će se moći u realnom vremenu pratiti tijek obnove, troškovi, tko izvodi radove i ostale informacije, najavili su iz Ministarstva graditeljstva.

Naknadno će se utvrditi u kojem će omjeru u sanaciji sudjelovati Grad Zagreb te koliko će novca za obnovu doći iz međunarodnih izvora.