U deset mjeseci 2021. izdano 5,3% više građevinskih dozvola nego 2019.

Kumulativno, u razdoblju od siječnja do listopada, izdano je 8725 odobrenja za građenje što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast za 13,8 posto. U odnosu na isto razdoblje predkrizne 2019. izdano je ukupno 5,3 posto više građevinskih dozvola

61
građevinske dozvole
[Foto: Točka na i media]

Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku tijekom listopada izdana je 1031 građevinska dozvola, što je 12,1 posto više u odnosu na listopad 2020. godine. Prema vrstama građevina, 86,4 posto dozvola izdano je za zgrade. Pri tome je, prema vrstama radova, 78,1 posto dozvola izdano za novogradnju, a 21,9 posto za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u listopadu 2021., predviđeno je građenje 1809 stanova s prosječnom površinom od 91,2 četvornih metara.

Kumulativno, u razdoblju od siječnja do listopada, izdano je 8725 odobrenja za građenje što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast za 13,8 posto. Od toga 7401 dozvola odnosi se na gradnju zgrada, dok se preostale dozvole odnose na ostale građevine. U odnosu na isto razdoblje pretkrizne 2019. izdano je ukupno 5,3 posto više građevinskih dozvola.

Ukupna vrijednost radova prema građevinskim dozvolama izdanim u listopadu iznosi 2,98 milijardi kuna. Od toga se 2,25 milijardi odnosi na zgrade, a 734,28 milijuna kuna na ostale građevine. Vrijednost novogradnji je 2,32 milijarde, a rekonstrukcija 657,84 milijuna kuna.

Ukupna vrijednost radova prema građevinskim dozvolama izdanim u prvih deset mjeseci ove godine iznosi 25,93 milijarde kuna. Na zgrade se odnosi 19,11 milijardi kuna, a na infrastrukturu 6,83 milijarde kuna. Vrijednost novogradnji je 20,89 milijardi kuna, a rekonstrukcija 5,05 milijardi. Na novogradnje u zgradarstvu otpada 15,71 milijarda kuna, a na procijenjena vrijednost radova na rekonstrukciji zgrada iznosi 3,40 milijardi kuna.

Poslovna očekivanja u listopadu su se u svim djelatnostima pogoršala u odnosu na rujan ove godine te je indeks pouzdanja poslovnih subjekata u svim djelatnostima bio ispod prosječne razine iz prethodna tri mjeseca. Pritom najveći udio ispitanika u građevinarstvu i dalje navodi da izvođenje građevinske aktivnosti ograničava manjak radne snage, posebice kada je riječ o izgradnji zgrada. Nedostatak radne snage u građevinskom sektoru zasigurno će biti jedan od izraženijih ograničavajućih čimbenika snažnijem zamahu razvoja u ovom sektoru.

Do kraja godine, ali i u duljem vremenskom horizontu, analitičari RBA očekuju pozitivne trendove u građevinarstvu podržane nastavkom rasta potražnje za stambenim nekretninama, investicijama u infrastrukturne projekte (financirane EU fondovima) kao i nužnom obnovom potresom pogođenih područja.