Kamatne stope za subvencionirane stambene kredite od 2,19 do 3,70 posto

I ovog puta najpovoljniju efektivnu kamatnu stopu za kunske kredite i za kredite uz valutnu klauzulu u eurima ponudila je Hrvatska poštanska banka. U prošlom krugu HPB je odobrio 627 kredita, a udio banke u ukupno odobrenim predmetima bio je 15 posto

479
subvencionirani stambeni krediti 2020
foto: Točka Na I Media

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) temeljem javnog poziva odabrala je kreditne institucije koje će sudjelovati u novom krugu provedbe programa subvencioniranja stambenih kredita. Ugovori su potpisani s trinaest banaka, a efektivne kamatne stope za subvencionirane kredite kreću se od 2,19 do 3,70 posto.

Subvencioniranje stambenih kredita je program u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te APN pomažu pri otplati stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Potpisom ugovora kreditne institucije obvezuju se da će djelovati u skladu sa Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili odnosno pod uvjetom koji su za korisnika kredita i Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom. Nove banke u ovom krugu su BKS Bank AG i Kentbank d.d., a u usporedbi s prethodnim krugom nema Samoborske banke.

I ovog puta najpovoljniju efektivnu kamatnu stopu za kunske kredite i za kredite uz valutnu klauzulu u eurima ponudila je Hrvatska poštanska banka (2,19%). Za kunske kredite slijede Privredna banka Zagreb (2,48%), Zagrebačka banka (2,49%), OTP (2,54%), Podravska banka (2,59%) i Istarska kreditna banka (2,60%). Ostale banke su ponudile efektivne kamatne stope  za kunske kredite u rasponu od 2,70  do 3,70 posto.

HPB i OTP ponudili su istu efektivnu kamatnu stopu kao u rujnu prošle godine, dok su ostale banke ovoga puta snizile kamatne stope.

Krediti s valutnom klauzulom u eurima

Za kredite uz valutnu klauzulu u eurima nakon HPB-a s najpovoljnijom ponudom od 2,19 posto slijede BKS Bank (2,25%), Raiffeisenbank Austria (2,40%), Istarska kreditna banka Umag (2,47%), PBZ (2,48%), Zagrebačka banka (2,49%) te Erste banka (2,50%). Ostale banke nude efektivnu  kamatnu stopu iznad 2,50 posto, a jedina institucija koja je za kredite uz valutnu klauzulu u eurima ponudila kamatnu stopu veću od 3 posto je Croatia banka.

U rujnu prošle godine efektivene kamatne stope i za kunske i za eurske kredite bile su u rasponu od 2,19 posto do 3,75 posto.

subvencionirani stambeni krediti 2020
EKS – efektivna kamatna stopa na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina otplate ne može biti viša od 3,75 psoto, a najmanje sljedeće dvije godine neće biti viša od 10 posto efektivne kamatne stope određene za prvih pet godine otplate kredita

Efektivna kamatna stopa na stambene kredite s rokom dospijeća većim od 10 godina u prosincu prošle godine prema podacima Europske središnje banke iznosila je 3,1 posto. Hrvatska udruga banaka u svojoj analizi navodi da se u posljednja dva mjeseca primjećuje  zaustavljanje pada kamatnih stopa.

Hrvatska poštanska banka – mogli bismo reći već tradicionalno – nudi najpovoljniju kamatnu stopu u programu subvencioniranih stambenih kredita. U godišnjem izvješću HPB-a navodi se da su u prošloj godini stambeni krediti zahvaljujući snažnoj participaciji banke u programu porasli za 39,7 posto. “Tijekom zadnjeg kvartala 2019. godine HPB  je uložila značajne napore u APN programu kredita te je odrađeno i na kraju odobreno 627 predmeta”, navodi se u izvješću. Udio Banke u svim predanim APN predmetima iznosi 15 posto.

Prijave od 30. ožujka do 8. travnja

Građani koji žele riješiti svoje stambeno pitanje kroz program subvencioniranja stambenih kredita mogu se prijaviti od 30. ožujka do 8. travnja 2020. godine. Novi krug prijava očekuje se u rujnu.

Osnovni rok subvencije od pet godina produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete tijekom trajanja subvencije.

Prošlogodišnjim izmjenama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita subvencije se također produljuju za godinu dana po svakom djetetu koje korisnik subvencije ima u vrijeme prijave za kredit. U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ako dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

U tri godine provođenja programa subvencioniranja stambenih kredita odobreno je više od 9400 kredita.

Uvjeti prijave na natječaj nisu se promijenili što znači da će se na poziv moći prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.