U ponedjeljak otvoren javni poziv za nekonstrukcijsku obnovu

Predaja zahtjeva građana krenula bi u studenom, jednako kao i nabava usluga, a početak radova planiran je za siječanj ili veljaču. Vanđelić očekuje da će poziv obuhvatiti tisuće zgrada

187
javni poziv za nekonstrukcijsku obnovu

Izmjenama Zakona o obnovi Fond za obnovu Zagreba i okolice od potresa na sebe preuzima i organizaciju nekonstrukcijske obnove, što je do sada bilo na samim građanima. Javni poziv za iskazivanje interesa za nekonstrukcijsku obnovu otvoren je u ponedjeljak, 25. listopada. Njime su obuhvaćeni nekonstrukcijski elementi višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada te obiteljskih kuća na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

“Obavijestili smo Grad Zagreb i jedinice lokalne samouprave Krapinsko-zagorske županije da nam daju lokacije na kojima će građani moći predavati takve zahtjeve. Zahtjevi će se moći predavati digitalno na obrascu koji će Fond imati na svojim stranicama i moći će se predavati u Info centru za obnovu od potresa u blizini Sheratona”, rekao je ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić, koji očekuje da će pozivom biti obuhvaćene tisuće zgrada.

Predaja zahtjeva građana krenula bi u studenom, jednako kao i nabava usluga, a početak radova planiran je za siječanj ili veljaču.

Nekonstrukcijska obnova obuhvaća popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta te balkonskih ogradnih zidova; popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju; djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase; popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika); zamjenu dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka), popravak pukotina u nekonstrukcijskim elementima; popravak ili zamjena dijelova krovne limarije, krovnih prodora i popravak krovne izolacije, te popravak dizala i stubišta.

Zamjenske kuće gradit će se osam mjeseci

Pri kraju je i projektiranje prve zamjenske kuće koja će se graditi osam mjeseci.

“Riječ je o kući neto površine 55 četvornih metara. Planirani rok za izradu projekta je 45 dana. Predvidjeli smo da krajem siječnja odaberemo izvođača, a rok za završetak gradnje je osam mjeseci, tako da bi zamjenska kuća vlasniku trebala biti predana krajem listopada. Ovakav terminski plan predviđen je za izgradnju svih zamjenskih obiteljskih kuća koje će nam doći”, rekla je Željka Mutnjaković Prebeg, direktorica Službe za tehničko-financijsku kontrolu usluga projektiranja i revizije. Pojasnila je kako se procjenjuje da bi cijeli proces izgradnje zamjenske obiteljske kuće, od predaje zahtjeva vlasnika Ministarstvu do završetka gradnje, trebao biti završen unutar 12 mjeseci.

Ravnatelj Fond za obnovu Damir Vanđelić rekao je da se s 15. listopadom u Ministarstvu nalazi 13.703 zahtjeva građana za obnovu. Od toga je 511 zahtjeva obrađeno, odnosno donesena je odluka, privremena odluka ili rješenje. “Očito je da i dalje imamo određeni zastoj”, prokomentirao je Vanđelić.

Od 25 odluka o uklanjanju koje je Fond zaprimio od Ministarstva graditeljstva, jedanaest uklanjanja je izvršeno, a ostala će biti izvršena u idućih nekoliko tjedana, rekao je Vanđelić.

Fond za obnovu trebao bi uskoro dobiti certifikat ISO 37001 – sustav upravljanja za borbu protiv korupcije koji definira zahtjeve i procedure koji pomažu u sprečavanju, otkrivanju i rješavanju korupcije, bez obzira na to je li riječ o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, korist njenih zaposlenih ili poslovnih partnera.