Grad Zagreb daje u zakup 55 poslovnih prostora

Rok za podnošenje ponuda za zakup gradskih poslovnih prostora u Zagrebu je 21. ožujka

814
zakup poslovnih prostora
Među atraktivnijim lokacijama bi mogli biti ugostiteljski poslovni prostori na zagrebačkoj tržnici Dolac, ali problem je što grad još uvijek nije ušao u posjed tih prostora

Grad Zagreb raspisao je natječaj za zakup poslovnih prostora kojima grad upravlja ili su u gradskom vlasništvu. U  zakup se uz poslovne prostore nude i garaže i garažna mjesta. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 21. ožujka.

U ponudi je 15 prostora namijenjenih zanatskim i uslužnim djelatnostima, deset prostora namijenjeno je isključivo trgovini, a četiri trgovačkim ili ostalim djelatnostima (financijske, sportske, zdravstvene ili druge agencije), ugostiteljskih prostora je jedanaest, a uredskih sedam. Po tri prostora može se koristiti za tiskarsku djelatnost, skladištenje, proizvodnu ili deficitarnu djelatnost, odnosno za agencijske djelatnosti, a po jedan je namijenjen emitiranju radijskog programa i isključivo skladištenju.

Od prostora namijenjenih zanatskim i uslužnim djelatnostima, tri su u centru grada (dva u Ilici i jedan u Đorđićevoj), četiri u Sesvetama, po dva su na Trešnjevci, u Dubravi i u Hercegovačkoj ulici, a po jedan prostor nudi se u Stenjevcu i u Livadićevoj ulici u Maksimiru.

Ugostiteljima se nudi nekoliko prostora u centru: podrumski lokali na Trgu bana Jelačića i u Berislavićevoj ulici, dva lokala na Dolcu te dva dvorišna lokala u Ilici od kojih je jedan namijenjen za slatičarnicu. U širem centru je lokal u Ulici Kraljice Jelene, a ostali lokali su Sesvetama (2), Novom Zagrebu i na Trešnjevci.

Trgovcima je na raspolaganju čak sedam lokala u Sesvetama, od kojih se četiri mogu koristiti i za agencjjske djalatnosti. Dva su lokala u Vlaškoj, a po jedan u Ilici, Livadićevoj, Martićevoj, Vinogradskoj i u Ulici kralja Zvonimira.

Uredski prostori – u dvorištima i potkrovlju

Većina uredskih prostora koji se nude na ovom natječaju nalaze se u dvorištu ili potkrovlju. Dvorišne lokacije nalaze se u širem centru grada: u ulici Kneza Mislava, Preradovićevoj i Petrinjskoj. U Maksimirskoj 40 nude se dva prostora u potkrovlju, a jedini prostor s izravnim ulazom s ulice je na Rudešu.

Agencijski prostori nalaze se u širem centru grada: u Bauerovoj, Tomašićevoj (dvorište) i Križanićevoj (podrum).

Prostori u Tuškanovoj, na Zavrtnici i Prisavlju mogu se zakupiti za proizvodnju, tiskanje ili skladištenje.

Za zanatske radnje u Hercegovačkoj ulici, u Ulici Josipa Pupačića u Stenjevcu, Ulici Brune Bjelinskog u Sesvetama i Klekovačkoj ulici u Donjoj Dubravi, te za trgovačku radnju u Ulici kralja Zvonimira, natječaj se raspisuje po četvrti puta, a na prethodna tri natječaja nije zaprimljena niti jedna ponuda.

Natječaj je raspisan i za tridesetak garaža odnosno garažnih mjesta na Trešnjevci, Trnju, u Novom Zagrebu, Dubravi te u centru grada.

Prostori u povratu bivšim vlasnicima

Loša strana natječaja je to što je gotovo polovina prostora za koje je raspisan u postupku povrata sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Zbog toga se daju u zakup na neodređeno vrijeme, ali do pravomoćnog okončanja postupka. To se odnosi na većinu prostora u širem centru grada.

Nekoliko garaža također je u procesu povrata bivšim vlasnicima.

Lokali na Dolcu i u Livadićevoj ulici, pak, trenutno nisu u posjedu grada. Grad Zagreb će osobi s kojom sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora koji u to vrijeme ne bude bio u gradskom posjedu, lokal predati u posjed u roku od osam dana nakon što stupi u posjed tog poslovnog prostora.

Osoba s kojom Grad Zagreb sklopi ugovor o zakupu obvezat će se tim ugovorom da neće tražiti naknadu štete zbog nekorištenja zakupljenog poslovnog prostora u razdoblju od sklapanja ugovora do ulaska u posjed.

Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Pravo podnošenja pisane ponude za garaže i garažna mjesta imaju fizičke osobe, fizičke osobe –obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

Prijave preporučenom pošiljkom ili u pisarnici gradske uprave

Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare; fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava; pravnih osoba koje nisu solventne; fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

Pisane ponude za zakup poslovnih prostora i garaža podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA, GARAŽA I GARAŽNIH
MJESTA – NE OTVARATI“.

na adresu: GRAD ZAGREB
POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA
putem: Gradskog ureda za imovinsko – pravne poslove i imovinu Grada
Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

Ponude se podnose preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave na Trgu Stjepana Radića.