Financijski direktor danas mora razumjeti poslovanje i potrebe korisnika

Digitalni trendovi poput automatizacije procesa, sistemskih kontrola, kreiranja baza podataka već prilikom izdavanja računa omogućili su širenje djelokruga koji se ranije uvelike zasnivao na kontrolingu prema boljem razumijevanju potreba samog poslovanja

532
Nikolina Dizdar Čehulić
Nikolina Dizdar Čehulić glavna je financijska direktorica Plive

Nikolina Dizdar Čehulić glavna je financijska direktorica Plive, farmaceutske kompanije koja kao tržišni lider i najveći hrvatski izvoznik već gotovo deset godina uspješno posluje u sklopu Teva grupe, jedne od vodećih farmaceutskih kompanija u svijetu. Razgovarali smo s njom o promjenama koje digitalna transfoformacija donosi u poslovanju i kako se pod njenim utjecajem mijenja uloga financijskog direktora.

Što digitalna transformacija znači za farmaceutsku kompaniju poput Plive?

Iako je farmaceutska industrija strogo regulirana, digitalizacija ju nije zaobišla. Kada je u pitanju zdravlje, suočeni smo sa sve informiranijim i proaktivnijim korisnicima. Današnji pacijenti očekuju praktičnu zdravstvenu skrb koja uključuje više tehničkih rješenja poput on line recepata, korištenje dijagnostike uz digitalne tehnologije, konzultacije putem interneta i slično. Upravo digitalizacija omogućuje širenje dosega, dijalog i educiranje različitih strana, a mogućnost obrade velikog broja podataka u kratkom vremenu nudi odgovore na neodgovorene terapijske i medicinske izazove.

Unutar Teva grupe digitalna transformacija je prepoznata kao jedno od značajnih područja, a za provedbu strategije zadužen je niz stručnjaka iz različitih poslovnih područja. Teva svakog dana omogućuje terapije za više od 200 milijuna ljudi i svi oni žele ne samo lijekove, već cjelovita terapijska rješenja koja će poboljšati kvalitetu života njih i njihovih obitelji.

U budućnosti Big data tehnologije omogućit će prikupljanje i obradu velikih količina strukturiranih i nestrukturiranih podataka u realnom vremenu te će donijeti velike promjene za industriju. Implementacija ovih tehnologija omogućit će bolje i brže donošenje odluka, poboljšanu efikasnost istraživanja, bolju kontrolu rizika kao i testiranje hipoteza i smanjenje troškova.

Šire područje odgovornosti

Jeste li, kao glavna financijska direktorica, aktivno sudjelovali u izradi strategije digitalne transformacije?

Digitalna transformacija obuhvaća sve dijelove poslovanja te njegovu preobrazbu od komunikacije s korisnicima do poslovanja s partnerima i dobavljačima, a naravno tiče se i digitalizacije različitih organizacijskih cjelina i procesa.

Naravno da ovaj trend nije zaobišao ni Financije te da uloga glavnog financijskog direktora danas uključuje mnoga nova područja i veću suradnju s odjelom Informatike. Nije više problem doći do podataka, nego identificirati pravo pitanje koje može efikasno usmjeriti poslovanje.

Današnji softveri čitaju e-invocing ili skenirane račune te omogućavaju djelomično knjiženje, odobravanje izvan pravnog subjekta, eliminiraju papire iz procesa te bolje kontroliraju i ubrzavaju čitav proces. Digitalizacija u konkretnom slučaju omogućuje globalno poslovanje i možemo reći da nije važno u kojoj zemlji “sjede” vlasnik i sudionik procesa, a dodatno uvodi sistemske kontrole i podsjetnike.

Digitalizacija je iznimno važna i za upravljanje rezultatima kompanije jer omogućava kreiranje baze podataka – s obzirom da je malo podataka izvan sustava – i njihovo adekvatno praćenje i analizu.

Kako digitalna transformacija utječe na ulogu financijskog direktora? Jesu li vaše odgovornosti danas šire od tradicionalnih financijskih područja?

Financijski direktor je usko uključen u odlučivanje kada je riječ o strateškom vodstvu i organizacijskoj transformaciji. Ako gledamo trendove, u sljedećih pet godina će biti sve manje osobnih kontakata, a više tehnoloških rješenja kako u području financija tako i u našem odnosu prema korisnicima, bilo da je riječ o veledrogerijama i bolnicama ili o medicinskim stručnjacima i bolesnicima.

Jedan od ključnih izazova je upravo bolje razumijevanje korisnika naših proizvoda i ljudi koji se brinu o njima te je nužno razumijevanje njihovih potreba kako bi pravovremeno i na obostrano zadovoljstvo odgovorili na iste te im omogućili što veću kvalitetu života.

Što se tiče internog okruženja, upravo digitalizacija nam je omogućila osnivanje globalnog Centra financijskih aktivnosti u Zagrebu koji prati financijske transakcije Teve u brojnim europskim zemljama. Danas u tom dijelu radi više od stotinu stručnjaka, a Centar uspješno posluje iz Hrvatske upravo zahvaljujući tehnološkim rješenjima koja posjedujemo.

Upravljanje rizicima i podacima

Na koja područja se, kao glavna financijska direktorica, fokusirate?

Digitalni trendovi poput automatizacije procesa, sistemskih kontrola, kreiranja baza podataka već prilikom izdavanja računa omogućili su pomicanje aktivnosti koje su se ranije uvelike zasnivali na kontrolingu prema boljem razumijevanju potreba samog poslovanja, što uključuje potrebe krajnjih korisnika i noviteta u industriji zdravstvene skrbi.

Uloga financijskog direktora se značajno pomaknula u smjeru partnera poslovanju. Pliva danas posjeduje tehnološku bazu i procese koji nam omogućuju tjedno izvještavanje prodaje, a rezultat ukupnog poslovnog subjekta dostupan je već četvrti radni dan. Sudjelovanje u strateškom vodstvu, savjetovanje pri određivanju smjera iz aspekta cjelovitog financijskog pogleda – alokacije kapitala, povrata investicije, upravljanja rizicima – predstavljaju ključna područja financijskog direktora.

Upravo uspješno upravljanje rizicima je iznimno važno područje budući da poslujemo u dinamičnom okruženju s kontinuiranim pritiscima na cijene. Traži se veća efikasnost, konkurencija je sve jača, a izloženi smo tečajnom riziku jer poslujemo u otprilike 14 različitih valuta.

Veliki značaj i dalje ima upravljanje podacima. Na primjer, digitalne tehnologije nam omogućuju alokacije troškova i dostupnost detaljnih izvještaja, no izazov je iz široke baze dostupnih podataka identificirati upravo one podatke koji su ključni za postavljanje pravih pitanja poslovanju pri donošenju strateških odluka. Upravo u takvim situacijama značajno se definira uloga financijskog direktora kao partnera poslovanju.

Za kompanije u našoj industriji će biti nužno razumjeti pojedinačne želje pacijenata, što vodi u smjeru personalizirane medicine koja je usredotočena na kreiranje prilagođenih lijekova na temelju genetičkih varijacija.

Koliko je vaša kompanija spremna u sljedećih pet godina održati konkurentnost? Što vidite kao glavne izazove u idućem petogodišnjem razdoblju?

Plivi je od velikog značenja to što smo dio Teva grupe i što možemo koristiti Tevino bogato znanje i iskustvo, posebno u segmentu e-zdravstva kako bismo bolje razumjeli potrebe pacijenata. Primjerice Tevino partnerstvo s kompanijm IBM Watson Health omogućit će nam da sagledamo, analiziramo i bolje razumijemo podatke o bolesnicima kako bismo liječnicima, njegovateljima i pacijentima osigurali najbolje informacije. Teva, a tako i Pliva, predane su razvijanju inovativnih terapija i omogućavanju pristupa personaliziranoj medicini, kako bi pomogli bolesnicima da im se osigura upravo njima namijenjena terapija, te da bi im osigurali nove mogućnosti liječenja.

Također, suradnja koju je Teva krajem prošle godine započela s Intelom odnosi se na razvoj jedinstvenog nosivog uređaja i platforme za strojno učenje za pacijente koji boluju od Huntingtonove bolesti. Pomoću ove platforme kontinuirano će se pratiti i analizirati ključni simptomi koji utječu na svakodnevni život, s ciljem boljeg razumijevanja progresije bolesti i poboljšanja u evaluaciji liječenja.

Kada govorimo o digitalnoj transformaciji trebamo biti svjesni da su promjene brze, no farmaceutska industrija treba slijediti strogu regulativu kako bi pacijentima osigurali visoku kvalitetu proizvoda. Upravo iz ovog razloga poneki trendovi se implementiraju mnogo brže u nekim drugim, manje reguliranim industrijama. Poslujemo u zanimljivom i naprednom vremenu, no već smo prihvatili izazove te vjerujemo da ćemo uspješno, koristeći tehnologiju današnjice i onu koja tek slijedi, odgovarati na potrebe bolesnika i svih uključenih u njihov boljitak.