Nuklearna elektrana Krško od petka ponovo u pogonu

Kvar u Nuklearnoj elektrani Krško saniran je tako da su zamijenjeni segmenti oba cjevovoda i ugrađeni novi materijali istih specifikacija kao i originalni materijali. Za pripremu i popravak angažiran je izvorni projektant i dobavljač opreme Westinghouse

11
Nuklearna elektrana Krško
[Izvor: Nuklearna elektrana Krško]

Generator Nuklearne elektrane Krško sinkroniziran je s elektroenergetskom mrežom u petak u 21.37. Elektrana trenutno radi s 28-postotnom snagom koju će postupno povećavati sukladno pogonskim postupcima, objavila je NE Krško (NEK) na svojim stranicama.

Nakon neovisne kontrole aktivnosti, ovlaštene organizacije Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost (URSJV) dale su pozitivno mišljenje za puštanje u rad. NEK je poslao URSJV-u izvješće i popratne studije o provedenoj analizi nakon kvara i zaustave elektrane. URSJV je potvrdio da je NEK proveo sve potrebne i očekivane mjere i time ispunio preduvjete za siguran rad.

U srijedu, 4. listopada 2023. u 23.30 sati operateri Nuklearne elektrane Krško uočili su pojačano propuštanje primarnog rashladnog kruga u zaštitnoj zgradi. Zbog porasta curenja donesena je odluka o preventivnom zaustavljanju elektrane, iako je curenje iznosilo približno 20 posto dopuštenog prema Tehničkim specifikacijama NEK-a u kojima su zapisana pogonska ograničenja. U petak ujutro, 6. listopada, reaktor je zaustavljen, a u nedjelju je utvrđeno točno mjesto curenja na dijelu spojnog cjevovoda reaktorske posude sustava visokotlačnog sigurnosnog ubrizgavanja, koji je jedan od sustava zaštitnog hlađenja jezgre.

Nuklearna sigurnost nije bila ugrožena tijekom događaja jer je curenje bilo u granicama koje dopušta normalan rad elektrane. Nije bilo ispuštanja radionuklida u okoliš. Svi sigurnosni sustavi bili su dostupni. Odaziv opreme i osoblja na događaj bio je u skladu s projektnim osnovama i očekivanjima.

Ubrzo nakon utvrđivanja oštećenja cijevi, NEK je započeo sa sanacijom u skladu sa zakonskim propisima i osnovnim standardom za popravak i zamjenu komponenti primarnog sustava. Za pripremu i popravak angažiran je izvorni projektant i dobavljač opreme Westinghouse, uz potporu domaće industrije. Provedena su nerazorna ispitivanja cjevovoda koji propušta i sličnog cjevovoda na drugom vodu.

Na temelju rezultata istraživanja i sličnosti dvaju cjevovoda, NEK je odlučio zamijeniti segmente oba cjevovoda od priključka na reaktorskoj posudi do pripadajućeg nepovratnog ventila. Uslijedile su pripreme za zamjenu cjevovoda koje su uključivale nabavu materijala, angažiranje izvođača, izradu dokumentacije za izvođenje radova, obuku i osposobljavanje radnika za zamjenu cjevovoda s naglaskom na osposobljavanje zavarivača za rad u zahtjevnim uvjetima.

Od početka radova u nadzor su bile uključene i ovlaštene organizacije URSJV-a. Kada su ispunjeni svi uvjeti za sigurnu i kvalitetnu zamjenu cjevovoda, pristupilo se uklanjanju segmenata cjevovoda u elektrani, pripremi novih segmenata od strane domaćeg podizvođača, te montaži novih segmenata u elektrani. Svi radovi su izvedeni pod nadzorom i kontrolom Westinghousea. Prilikom zamjene oba segmenta cjevovoda ugrađeni su novi materijali istih specifikacija kao i originalni materijali. Svi novi varovi pregledani su svim propisanim nerazornim postupcima.

Konačni zaključak NEK-a i ovlaštenih organizacija je da je zamjena segmenata cjevovoda na obje linije sigurnosnog ubrizgavanja u jezgru bila optimalna i konzervativna mjera. NEK je poslao URSJV-u izvješće i popratne studije o provedenoj analizi nakon kvara i zaustave elektrane. URSJV je potvrdio da je NEK proveo sve potrebne i očekivane mjere i time ispunio preduvjete za siguran rad.

Nakon toga vraćen je 121 gorivni element iz bazena istrošenog goriva u reaktorsku posudu i u skladu s pogonskim postupcima nastavljeno je s pripremama za ponovno pokretanje elektrane. Nakon neovisne kontrole aktivnosti, ovlaštene organizacije URSJV-a dale su pozitivno mišljenje za puštanje u rad.

U tjednima od zaustavljanja elektrane zaposlenici NEK-a, zajedno sa stručnim i pouzdanim partnerima, uspješno su odradili sve korektivne radove i elektrana ponovno proizvodi niskougljičnu i ekonomski prihvatljivu električnu energiju.