Na proljeće počinje gradnja Obilaznice Fužine vrijedne 5 mil. eura

Ako ne bude žalbi, očekujemo da bismo izvođača imali do kraja godine i odmah, čim se steknu uvjeti, počeli bi radovi. Mi smo financijska sredstva osigurali", rekao je ministar Butković- Općina Fužine osigurala je pak potrenu dokumentaciju

78
obilaznica Fužine
[Izvor: Općina Fužine]

U Fužinama je 27. srpnja potpisan sporazum prema kojem bi iduće godine trebala početi gradnja gradske obilaznice. Općina Fužine osigurala je građevinsku dozvolu i ostalu dokumentaciju, a realizaciju projekta potvrdio je osobno potpredsjednik Vlade i ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković. Nova prometnica duga oko jedan kilometar povezivat će predio Mostići s predjelom Donje Selo u Općini Fužine.

Sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih prava i obveza za projekt Izgradnje Obilaznice Fužina su potpisali David Bregovac, načelnik Općine Fužine, Silvana Sorić, rukovoditeljica poslovne jedinice Rijeka Hrvatskih cesta, Robert Maršanić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije i Vitomir Komen, direktor HEP ODS Rijeka.

“Donijeli smo ovu odluku kako bi Hrvatske ceste krenule u realizaciju projekta čija je vrijednost pet milijuna eura. Ako ne bude žalbi, očekujemo da bismo izvođača imali do kraja godine i odmah, čim se steknu uvjeti, počeli bi radovi. Mi smo financijska sredstva osigurali”, rekao je ministar Butković. Plan je da radovi počnu u proljeće iduće godine.

“Ovo možda nije projekt poput Pelješkog mosta ili ceste D403, ali za Općinu Fužine, koja ima veliku perspektivu i koja se dobro razvija, ovaj projekt povećat će sigurnost i otvoriti nove perspektive Općine Fužine čiji je potencijal neupitan”, poručio je ministar.

Fužine su turistički najrazvijenija općina Gorskog kotara, ali tu sliku narušavaju teški kamioni koji prolaze glavnim cestama koje povezuju najveća naselja.

“Razgovarao sam s nekoliko investitora, ali kad čuju tu buku i vide te kamione, to im se jednostavno ne uklapa u njihovu viziju razvoja turizma, tako da je gradnja obilaznice izuzetno važna za prometnu sigurnost naših stanovnika, turista i gostiju”, rekao je načelnik Općine Fužine David Bregovac. Dodao je kako uskoro kreće i izgradnja nove prometnice prema Poslovnoj zoni Lič, kojom će se sav kamionski i teretni prijevoz izmjestiti iz naselja Fužine i Lič.

“Ovime će se potaknuti i razvitak turizma ovog kraja, a konačni cilj obilaznice je spajanje mjesta Vrata s Novim Vinodolskim, odnosno povezivanje Općine Fužine s morem baš kako je to bilo u doba Karoline koja je Općinu Fužine kao geostratešku prometnu raskrsnicu, odnosno mjesto Vrata, povezala s primorjem”, dodao je Bregovac.

Izgradnjom Obilaznice Fužine proširit će se dio prometnice Vrata – Fužine, odnosno usjek kod spomenika “Bomba” u mjestu Vrata. Prometnica je planirana tako da svojim položajem i elementima obilazi centar mjesta Fužine, a proteže se uz postojeću trasu željezničke pruge Rijeka – Zagreb. Planirana prometnica spaja se na županijsku cestu ŽC 5062 na mjestu postojećeg raskrižja u Donjem Selu i županijsku cestu ŽC 5068 u području Mostići.

Za postojeće raskrižje u Donjem Selu predviđa se rekonstrukcija u raskrižje kružnog oblika s četiri privoza. U području Mostići predviđa se izgradnja trokrakog raskrižja s dodatnim trakom za lijeve skretače. Zahvat izgradnje prometnice obuhvaća postavljanje trase, izradu kolničke konstrukcije, uređenje raskrižja, izgradnju pješačkih staza, izgradnju mosta preko vodotoka rijeke Ličanke, izgradnju pješačkog propusta, uređenje sustava oborinske odvodnje, uređenje pokosa usjeka i nasipa, postavljanje prometne opreme i signalizacije, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za sigurno odvijanje prometa. U sklopu zahvata predvidjet će se i koridor za kabelsku kanalizaciju elektroničke komunikacijske infrastrukture sukladno posebnim uvjetima gradnje.