Obje cijevi tunela Učka bit će u prometu u jesen 2024.

"U ovom trenutku je više od 2 kilometra tunela iskopano i očekujemo kroz godinu dana spajanje, odnosno, probijanje tunela u cijelosti", rekao je ministar Butković prilikom obilaska gradilišta druge cijevi tunela Učka

63
tunel Učka
[Izvor: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture]

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je u utorak, 12. srpnja, radove na izgradnji druge cijevi tunela Učka, u pratnji predstavnika Bina Istre, koncesionara na Istarskom ipsilonu, te predstavnika regionalne i lokalne vlasti s područja Primorsko-goranske i Istarske županije.

“Radovi idu jako dobro. U ovom trenutku je više od 2 kilometra tunela iskopano i očekujemo kroz godinu dana spajanje, odnosno, probijanje tunela u cijelosti”, rekao je ministar pojasnivši kako će se do kraja slijedeće godine u promet pustiti dio dvotračne ceste Zahvalio je Bina Istri i svima koji su sudjelovali u realizaciji, istaknuvši kako je riječ o jednom od najbitnijih infrastrukturnih projekata.

Izgradnja druge cijevi tunela Učka dio je projekta Dopuna na puni profil dionica Vranja – Tunel Učka (portal Kvarner) u okviru kojeg će se izgraditi 8 kilometara dionice, uključujući drugi trak od čvora Vranja do tunela Učka / Portal Kvarner i drugu cijev tunela Učka (5,63 kilometara). Druga cijev tunela Učka svečano je probijena u prosincu 2020., a uz te radove, istovremeno se odvijaju radovi na novom čvoru Vranja gdje je započela izgradnja vijadukta Zrinšćak te novog nadvožnjaka u okviru buduće petlje Vranja.

Spoj do Matulja i vijadukti Limska draga i Mirna

“Mi nastavljamo dalje, nakon potpisanog Memoranduma o razumijevanju i svih potrebnih pripremnih faza da se završi u cijelosti Istarski ipsilon, a to znači do Matulja, uključujući i vijadukt Limska draga i Mirna. Očekujemo da će do kraja ove godine sve proceduralne stvari biti gotove i onda bi početkom slijedeće godine krenuli radovi na završetku cijelog Projekta, zadnje 2B2 faze i 2B3 faze”, dodao je ministar Butković te zaključio kako će se realizacijom ovog projekta kompletan Istarski ipsilon integrirati u prometni sustav Republike Hrvatske.

Na stanje radova na gradilištu te daljnju dinamiku projekta osvrnuo se i generalni direktor Bina Istre Dario Silić. “Ideja je da promet u jednom trenutku prebacimo u novu cijev, da renoviramo postojeću tunelsku cijev te da nakon ljeta 2024. pustimo u promet obje cijevi tunela Učka.”

Silić se dotaknuo i izazova koje imaju s inflacijom, divljanjem cijena pa i radnom snagom no, rekao je kako, unatoč tome, gradilište nije stalo niti jedan dan. “U sljedećem razdoblju cilj nam je izgraditi još dvije trake od oko 10 kilometara do Matulja te vijadukte Mirna i Limska Draga. Na taj način imat ćemo Istarski ipsilon u potpunosti u punom profilu”, rekao je Silić.

Nakon obilaska radova potpisan je Sporazum između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Grada Opatije, Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga, Županijske uprave za ceste te Bina Istre koji definira izgradnju čvora Dobreć, koji će biti spoj na Istarski ipsilon. Prema sporazumi u vrijeme izgradnje tog čvora može se koristiti postojeća cesta, a s druge strane izgradit će se cesta koja bi bila u nadležnosti Županijske uprave za ceste i spajala bi čvor Dobreć s Lovranom.