Vinkovci - Vukovar
Kolodvor Vukovar - Borovo Naselje [Foto: Projektni tim HŽ Infrastrukture]

Radovi na projektu “Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge, od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar”, u punom su intenzitetu i izvode se na cijeloj pruzi između Vinkovaca i Vukovara ukupne duljine 18,71 kilometara. Prema trenutnoj situaciji na terenu, očekuje se da bi radovi trebali biti završeni do kraja ove godine”, rekli su u HŽ infrastrukturi, tvrtki koja je nositelj i investitor projekta, za magazin Mineral i gradnja.

Vrijednost projekta iznosi 542,6 milijuna kuna, od čega se 85 posto sufinancira bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije.

Obnova i elektrifikacija pruge Vukovar – Vinkovci će olakšati pristup Luci Vukovar, poboljšat će njenu povezanost sa zaleđem, potaknuti prijelaz s cestovnog prijevoza na ekološki prihvatljivije oblike prijevoza, poboljšat će operativnu pouzdanost i sigurnost željezničke pruge te povećati njen kapacitet, smanjiti negativan utjecaj na okoliš prijelazom s cestovnog prometa na željeznički te smanjenjem buke i vibracija koje stvara željeznički promet, elektrifikacijom će se poboljšati ekološka održivost i energetska učinkovitost, poboljšat će se interoperabilnost linije, te poboljšati otpornost na klimatske promjene.
Tome treba pridodati i pozitivne financijske učinke koji proizlaze iz kraćeg trajanja vožnje, prijelaza s cestovnog na željeznički prijevoz, smanjenja emisije stakleničkih plinova i buke, manjih troškova održavanja te bolje povezanosti Luke sa zaleđem.

Radove izvodi zajednica španjolskih tvrtki Comsa S.a. i Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales S.a., no značajnu ulogu u provedbi ovog projekta svakako ima i petnaestak domaćih tvrtki podizvođača. Domaće tvrtke angažirane su ne samo na izvođenju radova, već i u okviru ugovora o stručnom nadzoru. Usluge nadzora, u vrijednosti 10,26 milijuna kuna, povjerene su konzorciju u kojem su tvrtke Rubicon Engineering i SPC Engineering Ltd. iz Bugarske.

Projektom je planirana rekonstrukcija i obnova cijele jednokolosiječne pruge duge 18,71 kilometar, elektrifikacija pruge, rekonstrukcija željezničkih kolodvora Vukovar Borovo Naselje i Vukovar, stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača, ukidanje željezničko-cestovnih prijelaza i izvedba križanja s drugim prometnicama u dvije razine i izvedba križanja s drugim prometnicama u dvije razine, obnova i modernizacija postojećih željezničkih infrastrukturnih podsustava (građevinski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav te elektroenergetski podsustav) te postavljanje suvremenih signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih sustava.

Rekonstrukcijom pruge vrijeme putovanja između Vukovara i Vinkovaca skratit će se s 40 na 20 minuta za putničke vlakove te s 50 na 30 minuta za teretne. Na većem dijelu pruge omogućit će se postizanje nazivne projektirane brzine od 120 kilometara na sat.

Na cijeloj dionici kolosiječni radovi su u visokom stupnju dovršenosti. Preostalo je za položiti nekoliko stotina metara kolosijeka, uključujući otvorenu prugu te kolodvore Vukovar i Vukovar-Borovo Naselje. Osim kolosiječnih radova, pri kraju je i izgradnja pješačko-biciklističkog pothodnika u zoni stajališta Nuštar te pješačkih pothodnika u zoni stajališta Bršadin-Lipovača i u kolodvoru Vukovar Borovo Naselje. Pri završetku je također izgradnja perona te konstrukcija nadstrešnica.

Znatno su odmakli i radovi na elektrifikaciji pruge. Podignuta je većina nosivih konstrukcija kontaktne mreže te je u tijeku montaža vodova. Izgrađena je zgrada postrojenja za sekcioniranje u Vinkovcima i proširena zgrada elektrovučne podstanice u Jankovcima, a u tijeku je montaža opreme. Od aktivnosti koje se odnose na prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav i dalje su najznačajnije one na projektiranju i pripremi softvera. Obje su u završnoj fazi. U HŽ Infrastrukturi ističu kako je obavljeno tvorničko preuzimanje velikog dijela opreme za elektroenergetski i prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav.


Cjeloviti tekst objavljen je u časopisu Mineral&Gradnja 145 (03/2022), autor: Tihomir Dokonal. Sva prava pridržana @Mineral&Gradnja