ICT rješenja i usluge nositelj su poslovanja Optima Telekoma

Godišnji financijski rezultati: Rast prihoda u ICT-u i stabilna EBITDA obilježili poslovanje Optima Telekoma u 2019.

63
Optima telekom

Optima Telekom Grupa je u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu ostvarila gotovo jednaku EBITDA-u prije jednokratnih stavki nakon najmova, dok je EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova Društva povećana za 1,2% u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu.

Na razini Grupe ostvaren je rast EBITDA marže prije jednokratnih stavki nakon najmova, koja je viša za 0,7 postotna poena u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 24,9%.

Grupa je nastavila s daljnjom troškovnom optimizacijom poslovanja te su stoga ukupni poslovni rashodi za 5,9% manji u odnosu na 2018. godinu.

U rezidencijalnom IPTV segmentu Optima Telekom je, u odnosu na prošlu godinu povećao broj korisnika za 11,2%. Porast broja korisnika posebno se odrazio u četvrtom kvartalu 2019. godine kroz povećanje prihoda od 7,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na godišnjoj razini u rezidencijalnom segmentu usluge širokopojasnog pristupa internetu vidljivo je smanjenje broja korisnika od 7,7%, a koji je najvećim dijelom uzrokovan snažnim nastupom konkurencije u segmentu širokopojasnog pristupa internetu što je rezultiralo smanjenjem prihoda od 5,0%.

Pad prihoda od javne govorne usluge bilježi i rezidencijalni i poslovni segment što je rezultat nacionalnog trenda smanjenja korištenja javne govorne usluge, supstucije fiksne govorne usluge govornom u pokretnoj mreži te migracije korisnika Optima Telekoma na naprednija rješenja i pakete.

Rast prihoda u poslovnom segmentu

U poslovnom segmentu na godišnjoj razini zabilježen je rast prihoda od 8,6% u segmentu širokopojasnog pristupa internetu dok se u segmentu podatkovnih usluga, na razini godine, u usporedbi s prethodnom godinom, bilježi rast korisničke baze od 21,4%. Rast prihoda u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu u istom segmentu iznosi 9,8% što je rezultat ugovaranja usluga privatnog podatkovnog povezivanja direktno s pružateljem telekomunikacijskih usluga u segmentu velikih i ključnih poslovnih korisnika.

Optima Telekom nastavlja bilježiti pozitivne trendove u segmentu prodaje ICT rješenja i usluga uz ostvareni prihod na godišnjoj razini od 11,8 mil kuna, ali i snažan rast margine na 20,7% u odnosu na 10,3% ostvarenih u 2018. godini. Rezultat je ostvaren uslijed snažne orijentiranosti na prodaju ICT rješenja i usluga te suradnje sa ICT partnerima s kojima Optima Telekom kvalitetno odgovara na potrebe tržišta.

Ukupni prihodi veleprodaje bilježe blago smanjenje od 1,2% u odnosu na prethodnu godinu, kao i prihodi od tranzita gdje je smanjenje 0,4%. Povećanje prihoda vidljivo je kod usluga s posebnom tarifom u iznosu od 10,3% u odnosu na 2018. godinu.

Boris Batelić
Boris Batelić, predsjednik Uprave Optima Telekoma.

U 2019. godini Optima Telekom naglasak je stavila na očuvanje korisničke baze i rast korisnika i prihoda u IPTV segmentu.  Tvrtka se posvetila pojednostavljenju portfelja, lansirala je vlastitu mobilnu aplikaciju te obnovi ugovornih odnosa s postojećim korisnicima.

Optima Telekom se posebno istakla u WiFi4EU projektu, dovršena je integracija novog Internet čvorišta u mrežu Optima Telekoma, opremljenog 100Gb/s sučeljima i nastavljen razvoj svjetlovodne infrastrukture te proširenje pristupne ULL mreže, prvenstveno radi povećanja VDSL pristupnih sučelja.